V sobotu 26. března 2022 se koná Hodina Země, celosvětová kampaň na ochranu klimatu. Přidat a zaregistrovat se může každý, komu není lhostejný stav životního prostředí u nás i ve světě. Na hodinu symbolicky zhasnou veřejná osvětlení v obcích, či městské dominanty. Účastníci si stanovují osobní klimatické závazky. Volí si například využívání obnovitelných zdrojů energie, snížení teploty v domácnosti či snížení spotřeby masa. V České republice kampaň každoročně koordinuje Ekologický institut Veronica.

Organizátoři vyzývají každého, kdo by chtěl pomoct přírodě a klimatu, aby se připojil a zapsal jako účastník Hodiny Země na stejnojmenném webu (www.hodinazeme.cz). Chtějí, aby si každý uvědomil možné negativní dopady svých každodenních činností na klima a zavázal se je snižovat. Na webu kampaně hodinazeme.cz je proto nabídka několika dobrovolných závazků, ze kterých si mohou vybrat, nebo si stanovit klimatický závazek vlastní. Zájemci hned také uvidí, kolik emisí skleníkových plynů CO2 takto ušetří. Loni se společně zavázali k úspoře 3300 tun COekv.

„Mohou se třeba jednou týdně stát veganem, omezit jízdy autem, méně létat, uvědoměle nakupovat. V dnešní době jsou důležité obzvlášť závazky související se snižováním spotřeby plynu: začít využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů, vodu ohřívat sluncem, netopit víc, než je potřeba.“ vyjmenovává možné závazky Hana Machů z Ekologického institutu Veronica. 

Zvyšování energetické soběstačnosti a energetické úspory mají několik výhod zároveň. „V krátkodobém horizontu potěší nižší účty za energie, v delším pak bezpečnější svět v budoucnosti. Obnovitelné zdroje a úspory energie nás ochrání nejen před rozvratem klimatu, ale i před nestabilitou geopolitickou, jak dobře vidíme na dnešní situaci,“ dodává Jitka Martínková z Klimatické koalice.

Hodina Země je nejrozsáhlejší celosvětová akce, ve které si od roku 2007 miliony lidí připomínají nutnost snížení příspěvku lidstva ke změnám klimatu. V České republice se v roce 2021 zapojilo rekordních 145 obcí či 110 firem a organizací. Svoji účast deklarovalo také 3000 jednotlivců. V České republice se koná letos již po třinácté, prozatím je přihlášeno 100 obcí.

Přihlašování probíhá přes webové stránky Hodiny Země (www.hodinazeme.cz). Na stejných stránkách je vidět i mapa a seznam aktuálně přihlášených.

Přihlašování na Facebooku: https://www.facebook.com/events/623592728718472

 

……………………………….

Co je hodina Země?

Hodina Země je každoroční celosvětová akce, jejímž cílem je atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Hodina Země povzbuzuje jednotlivce, obce a organizace k symbolickému zhasnutí světel na dobu jedné hodiny od 20.30 do 21.30. Akci ve světě koordinuje Světový fond na ochranu přírody (WWF).

První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice, kde ji koordinuje Ekologický institut Veronica.

Hodina Země každoročně poskytuje lidem na celém světě příležitost ukázat, jak moc jim záleží na přírodě - a pomoci ostatním pochopit její zásadní význam v životě nás všech i ničivé hrozby pro lidi a planetu. Je to čas, kdy je třeba upozornit na potřebu jednat.

Je i výzvou k akci: každý se může podílet na utváření nové budoucnosti pro lidi a planetu, od individuálních kroků k udržitelnému životu až po naléhání na společnosti a vlády, aby pomohly vybudovat spravedlivou, přírodě prospěšnou a čistě bezuhlíkovou budoucnost.

www.hodinazeme.cz
www.earthhour.org
https://www.facebook.com/events/623592728718472