fbpx
Dejte si klimatický závazek, vyzve 25. března celosvětová kampaň Hodina Země

Dejte si klimatický závazek, vyzve 25. března celosvětová kampaň Hodina Země

V sobotu 25. března 2023 proběhne tradiční Hodina Země, celosvětová kampaň na ochranu klimatu. Přidat a zaregistrovat se může každý, komu není lhostejný stav životního prostředí u nás i ve světě. Na hodinu symbolicky zhasnou veřejná osvětlení v obcích, či městské dominanty. K akci se může připojit kdokoli. Účastníci si zvolí vlastní klimatické závazky. Může jít o využívání obnovitelných zdrojů energie, snížení teploty v domácnosti nebo snížení spotřeby masa. V České republice kampaň každoročně koordinuje Ekologický institut Veronica.

Organizátoři vyzývají každého, kdo by chtěl pomoci přírodě a klimatu, aby se k letošnímu ročníku přidal a zapsal se jako účastník Hodiny Země na stejnojmenném webu (www.hodinazeme.cz). Chtějí, aby si každý uvědomil možné negativní dopady svých každodenních činností na klima a zavázal se je snižovat. Web kampaně hodinazeme.cz nabízí několik dobrovolných závazků, ze kterých si mohou účastníci akce vybrat. Mohou si stanovit i závazek vlastní. Zájemci hned také uvidí, kolik emisí skleníkových plynů CO2 takto ušetří. 

V roce 2022 se přihlásilo 790 jednotlivců, z nichž si drtivá většina (756) stanovila svůj klimatický závazek a zavázala se ušetřit celkem 2200 tun skleníkových plynů ročně. 

Ke změnám, které každý z nás může učinit inspirujeme pomocí klima tipů na webu institutu Veronica (https://www.veronica.cz/klima-tipy). Jde o praktické kroky k udržitelnosti i o to, jak souvisejí s našimi hodnotovými postoji, třeba ve vztahu k přírodním zdrojům nebo k biodiverzitě. Klima tipy navíc motivují i k zamyšlení nad tím, jaký je dopad našich každodenních rozhodnutí, ať už se týkají bydlení, dopravy, nakupování, volby stravy nebo obecně životního stylu,” upřesňuje Irena Stehlíková z Ekologického institutu Veronica. 

Jitka Martínková z Klimatické koalice doplňuje, “Hodina Země je zajímavá v tom, že lidem umožňuje osahat si velmi konkrétně souvislosti ochrany klimatu s každodenními životy. Odkud bereme energii? Mohla by i naše domácnost přejít na energii z čistých zdrojů? Z čeho se vlastně naše uhlíková stopa skládá? Jaký vliv má strava a jaký doprava? Jaké jsou souvislosti jednotlivých sektorů s ochranou klimatu a jak by mohly vypadat změny k lepšímu?”

Hodina Země je nejrozsáhlejší celosvětová akce, ve které si od roku 2007 miliony lidí připomínají nutnost snížit dopady lidské činnosti na stabilitu světového klimatu. V roce 2022 se kromě jednotlivců připojilo v Česku k Hodině Země i 133 obcí včetně 12 statutárních měst a 84 organizací, firem a škol. Dále se zapojily 4 památky a proběhlo 6 akcí pro veřejnost.

Přihlašování probíhá přes webové stránky Hodiny Země.  (www.hodinazeme.cz). Na stejných stránkách je vidět i mapa a seznam aktuálně přihlášených.

Přihlašování: https://hodinazeme.cz/prihlaska

 

Tiskové avízo Ekologického institutu Veronica a Klimatické koalice z 16. března 2023.

 

……………………………….

Co je hodina Země?

Hodina Země je každoroční celosvětová akce, jejímž cílem je atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Hodina Země povzbuzuje jednotlivce, obce a organizace k symbolickému zhasnutí světel na dobu jedné hodiny od 20.30 do 21.30. Akci ve světě koordinuje Světový fond na ochranu přírody (WWF).

První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice, kde ji koordinuje Ekologický institut Veronica.

Hodina Země každoročně poskytuje lidem na celém světě příležitost ukázat, jak moc jim záleží na přírodě - a pomoci ostatním pochopit její zásadní význam v životě nás všech i ničivé hrozby pro lidi a planetu. Je to čas, kdy je třeba upozornit na potřebu jednat.

Je i výzvou k akci: každý se může podílet na utváření nové budoucnosti pro lidi a planetu, od individuálních kroků k udržitelnému životu až po naléhání na společnosti a vlády, aby pomohly vybudovat spravedlivou, přírodě prospěšnou a čistě bezuhlíkovou budoucnost.

hodinazeme.cz | earthhour.org | Událost na FB: https://fb.me/e/2JwW0H67a


Vytisknout