Praha (16. 9. 2020): Ve středu 16. září 2020 Evropská komise prostřednictvím projevu své předsedkyně Ursuly von der Leyen představila návrh, aby Evropská unie do roku 2030 snížila emise skleníkových plynů o alespoň 55 % oproti roku 1990. Vyjádřila tak podporu méně ambicióznímu snižování emisí skleníkových plynů než výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, který minulý týden podpořil snížení emisí o 60 %. O konečném cíli pro rok 2030, který má nahradit stávající nedostatečnou 40 % redukci emisí oproti roku 1990, pak bude v říjnu rozhodovat Evropská rada. Klimatická koalice k revizi cílů EU pro snížení emisí do roku 2030 vydala stanovisko, podle kterého je cíl navržený Evropskou komisí tím nejnižším možným, který umožňuje dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a který by v ideálním případě měl být navýšen na 65 %. 

Přestože Evropská komise podpořila cíl, který není ve shodě s vědeckými doporučeními a nepomůže předejít katastrofálnímu oteplení, jde o významný posun oproti stávajícím závazkům. Evropská rada navíc kromě tohoto cíle bude ve svém konečném rozhodnutí brát v potaz i ten schválený Evropským parlamentem, jehož plénum bude 5. října hlasovat o návrhu svého výboru pro životní prostředí – o 60% redukci emisí do roku 2030. Ať už však bude ve hře 55 % nebo 60 % redukce emisí oproti roku 1990, vůči vyšším klimatickým ambicím lze očekávat rezistenci především od českého premiéra Andreje Babiše, který se spolu s místopředsedou české vlády Karlem Havlíčkem rychlejšímu postupu na cestě ke klimatické neutralitě hlasitě brání.

„Navýšený cíl pro rok 2030 podporují kromě evropských institucí také mnohé evropské firmy a investoři, kteří pochopili, že je v jejich zájmu zabránit dalšímu zhoršení klimatické krize a rizikům, která s tím souvisí. Česká vláda by udělala nejlépe, pokud by přestala proti tomuto navýšení bojovat a raději investovala energii do nastartování opravdové dekarbonizace a modernizace české ekonomiky,” řekla Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku.

 

Stanovisko Klimatické koalice k revizi cílů EU

V souvislosti s dlouhodobě negativním postojem české vlády ke společné klimatické politice EU vydaly organizace sdružené v české Klimatické koalici vlastní stanovisko k revizi cílů EU pro snížení emisí do roku 2030. Ve svém stanovisku se Klimatická koalice ztotožňuje se závěry zprávy Climate Action Network Europe a European Environmental Bureau, ze které vyplývá, že emise musí v Evropské unii do roku 2030 klesnout minimálně o 55 %, ideálně však o 65 % oproti roku 1990.

Michaela Pixová z Klimatické koalice dále doplnila: „Očekáváme, že česká vláda se bude snažit klimatické ambice Evropské unie blokovat. Takový postoj považujeme za velmi nebezpečný a nezodpovědný nejen vůči životnímu prostředí, ale také vůči budoucím ekonomickým perspektivám obyvatel Česka i obyvatel celé Evropské unie, která je odhodlána oživování ekonomiky poškozené pandemií spojit právě s vyššími klimatickými ambicemi a rychlým přechodem na klimatickou neutralitu. Naše stanovisko je výzvou pro českou vládu, aby svým odmítavým postojem k rychlejšímu snižování emisí přestala stát v cestě snahám o udržitelnou budoucnost a evropskou prosperitu.“     

Podle stanoviska Klimatické koalice musí být snižování emisí nejen rychlé, ale také spravedlivé a nesmí na ně doplatit lidé s nízkými příjmy. Kromě doporučení co nejrychleji ukončit těžbu a spalování uhlí v Česku se stanovisko dále vyjadřuje také k potřebě zásadního navýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů, či nutnosti významného zvyšování energetické účinnosti.

„Zvýšený cíl - ať už 55 nebo 65 procent - znamená, že se budeme muset rozloučit se spalováním uhlí o dost dříve a zároveň daleko rychleji rozhýbat obnovitelné zdroje. Máme v tomto vlastně obrovskou výhodu proti většině jiných států EU. Útlum uhlí přináší velké snížení emisí a potenciál obnovitelných zdrojů je téměř nevyužit. Volné střechy rodinných domů, škol, radnic či nemocnic se stávají významnou příležitostí pro domácnosti či obce,” řekl Jiří Koželouh z Hnutí DUHA.  

 

Kontakty pro novináře:

Michaela Pixová, Klimatická koalice, 777 145 003, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jan Freidinger, Greenpeace, 734 620 843, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nicole Princlová, Centrum pro dopravu a energetiku, 731 281 023, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Přehled kroků vedoucích k přijetí nového klimatického cíle EU pro rok 2030

  • 10. 9. Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí v rámci hlasování o evropském klimatickém zákonu schválil cíl 60 % snížení emisí do roku 2030
  • 16. 9. Evropská komise oznámila svůj návrh na cíl 55 % snížení emisí do roku 2030 + zveřejnění analýzy dopadů plnění navýšeného cíle
  • 5. 10. hlasování o klimatickém cíli navrženém výborem pro ŽP Evropského parlamentu v rámci plenárního zasedání EP
  • 15.-16.10. - jednání Evropské rady na úrovni premiérů členských států - diskuse o klimatickém cíli pro rok 2030
  • Říjen až prosinec 2020 - další vyjednávání mezi Radou, Evropskou komisí a Evropským parlamentem
  • Prosinec 2020 - očekávané schválení nového cíle