Automobilky za minulý rok výrazně  snížily emise oxidu uhličitého u nově vyrobených automobilů. Nejvíce  emisí ubylo u vozů  BWM a Mazda - meziročně  o 10% respektive 8,2%. U devíti ze čtrnácti automobilek ovšem emise klesly o méně než 4%. O poznání méně modernizovala své vozy skupina Volkswagen včetně dceřiné Škody. Emise jejich automobilů se snížily jen o 3,3% (z 165 g CO2/km na 159 g) a zůstávají tak jednou z automobilek s automobily s největšími emisemi a spotřebou. Ve své každoroční zprávě to uvádí bruselská  nevládní organizace Transport & Environment. Emise CO2 u osobních automobilů jsou nově regulovány evropským nařízením. (1)


Hodnoty pro Škoda Auto nejsou ve studii konkrétně uvedeny, jsou součástí hodnot VW Group. Škoda Auto tyto statistiky nezveřejňuje ani ve své výroční či environmentální zprávě.

Srovnání členských států zároveň ukazuje, že Česká republika a Rumunsko jsou jediné země EU, ve kterých průměrné emise prodaných aut meziročně neklesaly, ale mírně vzrostly.

Autoři zprávy také vyzdvihují příklady, kdy se automobilkám úspěšně daří snižovat emise a tudíž i spotřebu vozidel. Např. VW Passat s výkonem 77kW měl v roce 2007 emise 151 g/km a o dva roky později, ve verzi “Blue Motion”, 114 g/km, tj. o jednu čtvrtinu méně.

Jos Dings, ředitel organizace Transport & Environment řekl: “Nová legislativa již zabrala. Pokud by propad emisí aut byl způsoben pouze hospodářskou krizí či chováním zákazníků, tak by se snížení emisí jednotlivých automobilek vzájemně tolik nelišilo. Je patrné, že automobilky, které mají ještě daleko k dosažení zákonných limitů, se snaží více než ty, které jsou jim blíže.”

Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku říká: „Automobilová doprava je sektor s největším růstem emisí skleníkových plynů. Pokud budou automobilky nabízet a podporovat prodej moderních vozů s nízkou spotřebou, omezíme tím náš příspěvek ke změnám klimatu, ušetříme na palivu a zároveň i tím snížíme naši závislost na dovozu fosilních paliv.“

Odkaz na studii a TZ v angličtině
http://www.transportenvironment.org/News/2009/9/Carmakers-divided-on-CO2-cuts/

(1) Nařízení (ES) č. 443/2009 zavazuje automobilky snížit emise do roku 2015 na průměrně 130 g CO2/km a uvádí také předběžný cíl pro rok 2020 95g CO2 /km. Za nesplnění tohoto cíle jsou určené pokuty, které jsou závislé na množství emisí nad výše zmíněný limit. 130g/km představuje spotřebu přibližně 5,6 litrů benzínu na 100 km či přibližně 5 litrů nafty. 130 g CO2/100 km je 18% pod průměrem EU z roku 2007 (158 g/km).  Na konci září 2009 by měla Evropská komise představit návrh regulace emisí z lehkých užitkových vozidel (dodávek).