18. května, 2022 - PRAHA: Evropská komise dnes představila strategii RePowerEU, plán odchodu EU od ruských fosilních paliv do roku 2027. Klimatická koalice vítá navýšení ambicí v oblasti podpory obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti a úspor. Ani RePowerEU ale nezajistí nezávislost Evropy na autoritářských režimech či fosilních palivech, ani energetickou politiku v souladu s cílem 1,5°C z Pařížské dohody.[1] V zájmu evropské bezpečnosti a řešení klimatické krize je nutné cíle dále zvyšovat.

RePowerEU je balík několika dokumentů. Obsahuje regulatorní i ekonomická opatření včetně navýšení ambicí některých částí aktuálně projednávané klimatické legislativy Fit for 55.[2] Komise chce navýšit kapacitu výroby solární a větrné energie i využití tepelných čerpadel. V této souvislosti plánuje zmírnit administrativní bariéry, které rychlé výstavbě obnovitelných zdrojů brání. Navrhuje také vyšší cíl pro energetické úspory. Plánuje mobilizovat dodatečné finanční prostředky a posílit energetickou spolupráci napříč Evropskou unií. Pozitivně lze vnímat i podporu budování expertízy v oblasti čistých zdrojů energie na území EU.

Ursula von der Leyen avizovala i zdvojnásobení cíle v oblasti využití zeleného vodíku.[3] I zelený vodík ale závisí především na rozvoji obnovitelných zdrojů energie a jeho využití je proto třeba omezit pouze na obtížně dekrabonizovatelné sektory. V souladu s klimatickými cíli může být využití zeleného vodíku pouze v případě, že ve spotřebě nahradí fosilní paliva. 

Velký důraz klade plán i na diverzifikaci dodavatelů, především u plynu. Roli mají hrát i vyšší dovozy zkapalněného zemního plynu (LNG). Pro dosažení cílů ochrany klimatu může být ale rizikem dlouhodobé uzamčení ve fosilních zdrojích od nových dodavatelů. Zároveň hrozí finanční riziko uvízlých aktiv v podobě nově vybudované fosilní infrastruktury. Podle některých nevládních organizací se lze ze závislosti na ruském plynu vyvázat i bez dodatečných importů plynu. CAN Europe spatřuje cestu v dostatečně ambiciózních cílech v oblasti navyšování kapacit obnovitelné energie, snižování poptávky po energii a v podpoře flexibility.[4] Analýza expertních společností Ember, E3G, RAP a Bellona již dříve upozornila, že od ruského plynu lze odejít už do 3 let i bez budování dodatečné fosilní infrastruktury.[5]

Miriam Macurová, expertka na evropskou klimatickou politiku z Greenpeace ČR, řekla: “Hledání alternativních dodavatelů fosilních paliv (např. LNG z Ameriky, Egypta či Izraele) jako cesta nahrazení nestabilních fosilních paliv z Ruska není dlouhodobým řešením naši závislosti na týchto zdrojích. Z dlouhodobého hlediska je proto důležité vydat se místo cestou nadměrného budování nové plynové infrastruktury spíše směrem k odklonu od fosilních paliv a podporovat rychlejší přechod k čisté, obnovitelné energii, snižování spotřeby a spolupráci v rámci energetické politiky na úrovni celé Evropské unie. To přinese nejen zvýšení evropské energetické bezpečnosti a nezávislosti v jejich pravém slova smyslu, ale i podporu lidí v úsporách a produkci vlastní energie a přiblížení se cílům Pařížské dohody.”

Plán také postrádá kritéria pro efektivní využití biomasy z ohledem na ochranu přírody. Je nutné stanovit jasné limity s ohledem na ochranu lesů, půdy i potřebnou produkci potravin a materiálů. Jasnou preferenci pro podporu je potřeba dát využívání odpadní biomasy, jako jsou komunální odpady, kaly z čističek a další, a šetrně pěstovaným energetickým plodinám. Spalování dřeva v elektrárnách a poškozování přírodě blízkých ekosystémů je naopak třeba předejít.

Jiří Koželouh, vedoucí klimatického a energetického programu v Hnutí DUHA, říká: “Zjednodušení a zrychlení povolování výstavby a připojování obnovitelných zdrojů je správný krok. Tváří tvář brutální ruské invazi na Ukrajině nesmíme ztrácet čas dohadováním, musíme stavět a instalovat. Malé zdroje není nutné zatěžovat povolováním. U větších je potřeba dbát na zájmy ochrany přírody a biodiverzity. Pro větrné a velké pozemní fotovoltaické elektrárny je nutné vyčlenit dostatečné území pro výstavbu (kde bude povolování výrazně zjednodušené). Pro efektivní využití biomasy musí být stanoveny jasné limity s ohledem na ochranu lesů, půdy i potřebnou produkci potravin a materiálů.”

Jitka Martínková, koordinátorka komunikace v Klimatické koalici, říká: “Je třeba si uvědomit, že ani Fit for 55 nepředstavuje zcela férový příspěvek Evropy k úsilí světa o udržení stabilního klimatu. Nehledejme proto pouhou změnu dodavatelů. Potřebujeme skutečně zásadní transformaci systému, jak ukázaly i nedávno vydané zprávy vědeckého panelu IPCC. Zejména poslední zpráva IPCC o mitigacích ale nabízí i celou řadu ověřených řešení a ukazuje, že dekarbonizovaná budoucnost nám zajistí bezpečnější, zdravější a přívětivější místo k životu než dosluhující fosilní civilizace.”



Kontakty:

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Miriam Macurová, Greenpeace, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jitka Martínková, Klimatická koalice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.



Poznámky pro editor(k)y:

[1] CAN Europe upozorňuje, že Evropská unie počítá i v aktuálně projednávaných v návrzích legislativy Fit for 55 s využitím uhlíkového rozpočtu ve výši 49,13 GtCO2, tedy dvojnásobného množství, než by odpovídalo jejímu podílu na světové populaci 20,28 GtCO2. https://caneurope.org/making-eu-climate-policy-fit-for-1-5/

[2]  Nová opatření se týkají zejména Směrnice o energetické účinnosti (Energy efficiency directive) a Směrnice o obnovitelných zdrojích (Renewable energy directive).

[3] https://twitter.com/vonderleyen/status/1526499550545989634

[4] https://caneurope.org/repowering-for-the-people-flagship-actions-the-commissions-plan-repowereu-should-feature-in-the-current-fossil-fuel-and-energy-prices-crisis/

[5] https://klimatickakoalice.cz/pro-media/aktuality/analyza-eu-muze-uplne-stopnout-odber-ruskeho-plynu-do-3-let-hlavnim-resenim-je-vice-obnovitelnych-zdroju-a-uspor