fbpx
Je Česko připraveno hostit příští rok světovou konferenci o klimatu? I o tom se mluvilo na včerejší konferenci “Stav ochrany světového klimatu” v Praze

Je Česko připraveno hostit příští rok světovou konferenci o klimatu? I o tom se mluvilo na včerejší konferenci “Stav ochrany světového klimatu” v Praze

(Fotografie © Jana Plavec)

10. ledna, 2023 - PRAHA: Celodenní akce s názvem Stav ochrany světového klimatu včera představila českému publiku výsledky poslední klimatické konference OSN COP 27. Ta proběhla v listopadu 2022 v Egyptě. Během veřejně přístupného setkání na Akademii věd vystoupilo s hodnocením klimatické konference 12 řečníků. Většinu tvořili přímí účastníci a účastnice klimatické konference v Egyptě, a to včetně členů české vyjednávací delegace. Tři z vystupujících jsou zároveň bývalými českými ministry životního prostředí.

Z přímých účastníků COP 27 včera na konferenci promluvili Pavel Zámyslický, Martin Bursík, Ladislav Miko, Michal Nekvasil, Romana Jungwirth Březovská, Jitka Martínková a Kryštof Stupka. Kontext a širší komentář poskytli dále také Bedřich Moldan, Radim Tolasz, Eva Balounová, Pavel Rysula.NA konferenci zazněla základní otázka: Protože konference COP 29 koncem roku 2024 je vyhrazena střední a východní Evropě, zvažuje se jako možné místo konání i Česká republika. Vzchopí se jako jedna z vůdčích zemí regionu k pořádání konference o klimatu v Praze či v Brně? 

Místo příspěvku Katheriny Wiese, vedoucí agendy hospodářské transformace a rovnosti žen a mužů v Evropském environmentálním byru, nakonec z důvodu její nemoci tlumočil její vzkaz Jiří Dlouhý ze Společnosti pro trvale udržitelný život.

Celodenní konference proběhla na půdě Prezidia Akademie věd Ćeské republiky v Praze. Pořadateli byli Společnost pro trvale udržitelný život, Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, Informační centrum OSN v Praze a Klimatická koalice. 

2022 01 09 Stav ochrany svetoveho klimatu COP27 fullres 48

  

Podívejte se na video záznam z konference.

Další informace k akci najdete mj. jinde na našem webu.

 

Pavel Šremer ze Společnosti pro trvale udržitelný život řekl: “Tuto konferenci jsme zorganizovali s cílem seznámit odbornou i laickou veřejnost s výsledky 27. konference OSN o klimatu. Ty jsou sice rozporuplné, na jedné straně nedošlo k dalším závazkům států k většímu snižování skleníkových plynů, na druhé straně se dospělo k dohodě o speciálním kompenzačním fondu, který bude kompenzovat ztráty a škody způsobené změnou klimatu zvláště zranitelným zemím. Tím došlo k určitému průlomu v klimatické spravedlnosti, protože tyto země sice přispěly k růstu emisí skleníkových plynů nejméně, ale nesou následky růstu emisí nejvíce. Bohužel však to znamená, že se budou platit následky, nikoliv však příčiny - namísto investic do dalšího snižování emisí skleníkových plynů. Přitom jednou ze základních zásad ochrany životního prostředí je princip likvidace znečištění u zdroje, protože je obvykle daleko levnější, než následná řešení.”

 

Co zaznělo v příspěvcích 

Michal Broža, vedoucí českého centra OSN, řekl: “Limit 1,5 stupně oteplení je stále dosažitelný. Šance se ztenčuje, je ale nutné nerezignovat. Na každé desetině stupně záleží. To nejdůležitější, co se teď musí na celém světě stát, je masivní přechod na obnovitelné zdroje. Další oblast, na kterou je nutné se zaměřit, je ochrana ekosystému. Dohoda z konference COP15 v Montrealu má pro klima podobný význam jako Pařížská dohoda.”

Bedřich Moldan, bývalý ministr životního prostředí a zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK, řekl: “Základním cílem se postupně stala redukce emisí skleníkových plynů. To se projevilo už na Summitu země v roce 1992 v Riu de Janeiro, kde byla přijata Rámcová úmluva OSN o změně klimatu. Její signatáři se zavazují odvrátit důsledky antropogenní změny klimatu. Po Kjótském protokolu, který nebyl úspěšný, trvalo velmi dlouhou dobu, než došlo k zásadnímu pokroku na Pařížské konferenci, která přinesla dohodu o klimatu.”

Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu na MŽP, připomněl: “Česká republika úspěšně zvládla roli předsednictví i na COP 27 v Egyptě, kde koordinovala společnou pozici EU a byla aktivní ve vyjednávání. Výsledky vyjednávání v oblasti posílení celosvětové ambice ve snižování emisí skleníkových plynů jsou pro EU i ČR zklamáním. Podařilo se nám nicméně odblokovat jednání o ztrátách a škodách a prosadit, že nový fond, který vznikne, bude sloužit primárně nejchudším státům, které jsou dopady změny klimatu nejvíce zasažené. ČR se prostřednictvím premiéra Fialy zavázala, že poskytne do Zeleného klimatického fondu 4 miliony USD v období 2024-2027. Frans Timmermans na COP27 oznámil, že už to, co se z balíku Fit For 55 schválilo už do COP 27, povede ke snížení emisí EU o 57 % do roku 2030.”

Martin Bursík, bývalý ministr ŽP a člen české delegace na COP 27, komentoval: “Řeknu to otevřeně, Egypt jako hostitelská země nebyla dobrá volba. Byla to Potěmkinova vesnice, věděli jsme, že ve městě bylo znemožněno demonstrovat a jistě se to projevilo i na výsledcích vyjednávání.”

Ladislav Miko, bývalý ministr ŽP a nyní poradce ministra ŽP, řekl: “Chci upozornit na souvislosti klimatu s ochranou biodiverzity. Některá řešení, například správné hospodaření v krajině, mohou pomoci řešit oba problémy. Klimatická změna je jedním z hlavních motorů krize biodiverzity. Ve výsledcích prosincové konference OSN o biodiverzitě v Montrealu ale provázání obou agend, klimatu a biodiverzity, chybí.”

Michal Nekvasil, člen české delegace na COP 27, upozornil: “Světové konference o klimatu se střídají podle geografických oblastí, COP 29 v roce 2024 bude ve střední nebo východní Evropě. Domnívám se, že by stálo za to, aby Česká republika o pořádání  COP 29 usilovala!”

Klimatolog Radim Tolasz uvedl: “Hodnoty, které předpovídaly zprávy IPCC z 90. let pro dnešní dobu, se potvrzují jako velmi přesné. Je až zcela neuvěřitelné, nejenom že se trefili, ale odhadli ten vývoj téměř stoprocentně.” - “Jako klimatologové jsme svou práci už udělali, své předpovědi od 90. let téměř neměníme, dějí se jen malé korekce. Teď je čas pro politiky, lesníky, vodohospodáře, zemědělce, průmysl a další.”

Eva Balounová z Centra pro klimatické právo a udržitelnost AV ČR uvedla: "Mezi akademiky se mluví o tom, že útlum uhlí by bylo dobré ukotvit v nějaké mezinárodní dohodě. Mluví se třeba o smlouvě o nešíření fosilních paliv. K tomu je ale ještě dlouhá cesta."

Romana J. Březovská, účastnice COP 27 ke klimatu i členka vyjednávacího týmu COP15 k biodiverzitě, uvádí: “Klimatickou krizi nejde řešit bez toho, aniž by se řešila krize v biodiverzitě. A naopak - úbytek biodiverzity nelze řešit, aniž bychom řešili klimatickou krizi. Na tyto dvě problematiky se nelze dívat jako na oddělené oblasti. Řada zaváděných opatření se musí podporovat a pokud najdeme řešení, které je falešné a podrývá jeden z těchto cílů, tak bychom do něj určitě neměli investovat naše prostředky.”

Kryštof Stupka, český delegát mládeže OSN z ČR, z České rady dětí a mládeže zdůraznil: “Můj dojem z COPu je strašné selhání. Nemohu souhlasit s tím že si musíme zvykat na špatné výsledky z COPů. Mladí lidé už mají dost přemýšlení stylem, že se to časem zlepší a mladá generace to vyřeší, to odmítám…”

Pavel Rysula, zástupce Fridays for Future Česká republika, dodal: “Nad environemntální problematikou a klimatickou krizí by se mělo přemýšlet méně technokraticky a více sociálně.”


Tisková zpráva Společnosti pro trvale udržitelný život a Klimatické koalice z 10. ledna 2023.

 

Další informace ke konferenci: 

Konference Informačního centra OSN v Praze, Komise životního prostředí AV ČR, Klimatické koalice a Společnosti pro trvale udržitelný život 
 

STAV OCHRANY SVĚTOVÉHO KLIMATU: Jaké jsou výsledky světové konference COP 27?

 
Po dobu dvou týdnů v listopadu 2022 probíhala v egyptském Šarm aš-Šajchu 27. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu – COP27 za účasti nejvyšších představitelů států a vlád, municipalit, akademické sféry i zástupců občanské společnosti včetně nevládních organizací a soukromých firem. S touto konferencí se pojily naděje i obavy, zda se podaří na světové úrovni dohodnout účinné kroky k snížení emisí skleníkových plynů, zvýšení odolnosti na změny klimatu, k realizaci adekvátních adaptačních opatření, i řešení kontroverzního financování klimatických opatření v rozvojových zemích. O výsledcích vyjednávání – jak pozitivních, tak negativních – bude tato konference, na kterou jsme pozvali jednak přímé účastníky konference a jednak ty, kteří se některými důležitými, tam projednávanými problematikami zabývají.


Čas a místo konání

 
 • dne 9. ledna 2023, v době 10 - 16 hodin
 • v budově Prezidia Akademie věd ČR, v místnosti 206 (adresa: Národní 3, Praha 1)
 

Program konference

 

10:00 Úvodní slova organizátorů

 • prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. (KŽP AV ČR)
 • Mgr. Michal Broža(Informační centrum OSN v Praze)
 • Mgr. Jitka Martínková (Klimatická koalice)
 • Ing. Jiří Dlouhý (Společnost pro trvale udržitelný život)
 
Dopolední blok přednášek
 • 10:30 - prof. RNDr. Bedřich Moldan CSc., dr.h.c.: Historie vzniku Rámcové úmluvy o ochraně klimatu a pokračování na dalších konferencích. /Obsah:Úmluva o změně klimatu 1992 a co předcházelo, Kjótský protokol 1997, konference stran Úmluvy, Pařížská konference 2015 (už před sedmi lety)
 • 10:45 - Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D.: Průběh klimatické konference COP 27 a její výsledky - prezentace
 • 11:00 - RNDr. Martin Bursík: Dohoda o ztrátách a škodách, ale rána pro 1.5°C
 • 11:15 - doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.: Souvislosti biodiverzity a klimatu - -výsledky COP15 Úmluvy o biologické různorodosti (CBD)
 • 11:30 - Ing. PhDr. Michal Nekvasil, PhD.: Klimatické příběhy – klimatická spravedlnost, EU, COP29 a obrat veřejného mínění - prezentace
 • 11:45 - Diskuse k 1. bloku
 • 12:00 - Katharina Wiese: Jak European Environmental Bureau hodnotí výsledky COP 27 (on-line v angličtině)
 • 12.15 - Diskuse k 1. bloku
12:45 Pauza na oběd
 
Odpolední blok přednášek
 • 13:30 - RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.: Jak dlouho ještě můžeme ignorovat klimatologii jako vědu ? - prezentace
 • 13:45 - JUDr. Eva Balounová, Ph.D., LLM: Odraz výsledků COP 27 v úsilí o klimatické právo - prezentace
 • 14:00 - Mgr. Romana Jungwirth Březovská, M.A.: Hodnocení výsledků COP 15 a COP 27 - prezentace
 • 14:15 - Mgr. Jitka Martínková: COP 27 z pohledu účastnice z nevládního sektoru - prezentace
 • 14:30 - Kryštof Stupka: COP 27, mládež a lidská práva
 • 14:45 - Pavel Rysula: COP 27 pohledem Fridays for Future ČR
 • 15:00 - Diskuse k 1. i 2. bloku
16:00 Závěr konference
 
Konferenci moderovali Jitka Martínková (Klimatická koalice) a Pavel Šremer (STUŽ). 
 
Podívete se také na:
 
Profesní působnost jednotlivých přednášejících:
 • JUDr. Eva Balounová, Ph.D., LLM, Centrum pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AV ČR,
 • Mgr. Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze,
 • RNDr. Martin Bursík, prezident Evropské federace obnovitelných zdrojů a poradce ministra pro evropské záležitosti,
 • Mgr. Romana Jungwirth Březovská, M.A., analytička klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky (AMO),
 • Ing. Jiří Dlouhý, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK,
 • Prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc., Komise životního prostředí AV ČR, VŠE v Praze,
 • Mgr. Jitka Martínková, komunikační koordinátorka Klimatické koalice,
 • Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., poradce ministra životního prostředí a vládní zmocněnec pro mezinárodní vyjednávání v oblasti biodiverzity,
 • Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c., zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK,
 • Ing. PhDr. Michal Nekvasil, PhD., DG CLIMA (Generální ředitelství pro oblast klimatu Evropské komise) / Předsednictví ČR v Radě EU.
 • Pavel Rysula, Fridays for Future Česká republika,
 • Kryštof Stupka, český delegát mládeže OSN z ČR, Česká rada dětí a mládeže,
 • Pavel Šremer, místopředseda Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ),
 • RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., vedoucí oddělení klimatické změny ČHMÚ, zástupce ČR v Mezivládním panelu pro klimatickou změnu při OSN,
 • Katharina Wiese, vedoucí pracovnice pro hospodářskou transformaci a rovnost žen a mužů Evropského environmentálního byra (EEB),
 • Ing. Pavel Zámyslický, Ph.D., ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP.
 

Vytisknout