fbpx
Nevládní organizace udělovaly v Kodani anticeny

Nevládní organizace udělovaly v Kodani anticeny

Ekologické nevládní organizace udělují každý den anticenu „Fosílie dne“ za činy či projevy, které ohrožujíúspěch vyjednávání a podkopávají možnost uzavřít spravedlivou a dostatečně účinnou mezinárodnídohodu.

První místo získaly všechny rozvinuté země, mezi nimi i Česká republika, za to, že nevyvíjejí dost úsilí pro řešení problému změny klimatu. Rozvinuté země, které nesou historickou odpovědnost za většinu emisí skleníkových plynů vypuštěných od počátku průmyslové revoluce, nepřišly v minulosti ani dnes v Kodani s dostatečnými závazky ke snižování emisí skleníkových plynů. Stejně tak nejsou ochotny nabídnout finanční podporu rozvojovým zemím, které se už dnes potýkají s dopady klimatických změn.

Druhé místo získaly společně Švédsko, Finsko a Rakousko díky podpoře návrhu EU, aby se do plnění závazků snižování emisí započítávaly pochybným způsobem emise z kácení lesů. To by těmto lesnatýmstátům umožnilo získat emisní kredity bez skutečného omezování kácení lesů. Návrh by mohl vést k podkopání snahy snižovat průmyslové znečištění i k ohrožení systému emisního obchodování.

Třetí místo náleží Kanadě, která je šampionem těžké váhy při udílení anticeny Fosílie dne. Dnešní cenu si vysloužila výrokem ministra životního prostředí, že jeho země „se nenechá ovlivnit Kodaňskou hysterií.“ Ministr dále řekl, že Kanada nezmění svůj závazek snížení emisí o 3% v roce 2020 v porovnání s rokem 1990. Připomeňme směšnost tohoto závazku - pro odvrácení nevratné změny klimatu je podle vědců třeba, aby země jako Kanada snížily emise skleníkových plynů o 25 - 40%.

Ondřej Pašek z Centra pro dopravu a energetiku komentuje: „Výsledek udílení cen není nijak překvapivý. Rozvinuté země jakoby si myslely, že se nová klimatická dohoda uzavře sama, bez toho, aniž by daly cokoli na stůl. A když už s něčím přijdou, je to často návrh, který jim přihraje povolenky nebo peníze jen tak, zadarmo. Občané celého světa, a zejména ti, kdo už zažívají změnu klimatu na vlastní kůži, ale nechtějí od politiků kličky: chtějí účinnou, závaznou a spravedlivou dohodu.“


Vytisknout