Praha - 20. prosince 2021: Nová ministryně životního prostředí Anna Hubáčková nevyužila svou první zahraniční cestu v úřadu k deklaraci jasné změny kurzu české klimatické politiky. Na setkání Rady EU pro životní prostředí [1] vyslovila obavy z řady částí balíku Fit For 55. I přes deklamovanou podporu legislativy Fit For 55 jako celku zazněla řada výtek vůči jednotlivým opatřením. Chybělo jasné přihlášení nové ministryně k cíli udržet oteplení klimatu pod hranicí 1,5°C. Projev Anny Hubáčkové naopak obsahoval například vyjádření obav o osud českého autoprůmyslu.

Rada evropských ministrů a ministryň pro životní prostředí nepřinesla posun ani v otázce navýšení aktuálních klimatických cílů EU. Jejich výše stále neodpovídá spravedlivému příspěvku EU ke snaze udržet nárůst průměrné globální teploty pod hranicí 1,5°C. Odpovídajícím cílem by bylo spíše 65 %. K navýšení klimatických cílů jednotlivých zemí přitom vyzval i nedávný klimatický summit COP26 v Glasgow.

Ministři a ministryně životního prostředí zemí EU si dnes vyměnili názory na jednotlivé části připravované klimatické legislativy „Fit for 55“. Předmětem diskuse byly zejména emisní povolenky (EU ETS), nařízení o „sdílení úsilí“, rostoucí ceny energií, nařízení o emisích skleníkových plynů souvisejících s využíváním půdy, změnami ve využívání půdy a lesnictvím (LULUCF), emise z automobilové dopravy a Sociální fond pro klimatická opatření.

Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku řekla: „Česká republika dnes působila jako jedna z nejvíce kverulantských členských zemí, ať už se jednalo o kritiku systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS, nesouhlas s výší národního cíle pro snižování emisí či skepsi vůči novým emisním normám pro automobily. Ve výsledku tím ale škodíme jen sami sobě, jelikož zelená transformace evropského i světového trhu proběhne tak jako tak a pokud chceme zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu i do budoucna, musíme se na ní připravit.“

Jiří Jeřábek z Greenpeace uvedl: „Nová česká vláda by měla místo opakování toho, že něco nejde, navrhovat řešení, která mohou vytvořit podmínky jak pro ekologickou transformaci ekonomiky, tak i pro zmírnění sociálníchů dopadů aktuálních vysokých cen energií. Jednou z možností je cílené využití výnosů z prodeje emisních povolenek.“

Jitka Martínková z Klimatické koalice řekla: „Vystoupení nové české ministryně životního prostředí zchladilo očekávání, že změna na ministerském postu přinese významný posun v klimatické politice České republiky. Po sedmi letech úhybných manévrů a výmluv Richarda Brabce se dnes ani Anna Hubáčková nedokázala jednoznačně postavit na stranu ambiciózních klimatických cílů a nástrojů k jejich dosažení.”

Ondřej Pašek z Hnutí DUHA dodává:Energetická chudoba a závislost na dovozu od nedemokratických režimů nám hrozí v případě, že budeme stát mimo evropské úsilí o snižování emisí z budov a budování vlastních obnovitelných zdrojů. Místo lobbování za drahé jádro nebo za více dovozu plynu bychom měli pracovat na tom, aby byly peníze ze Sociálního fondu, které návrh evropské klimatické politiky přináší, dostupné pro české domácnosti co nejdříve.”

 

Kontakty pro média:

Kateřina Davidová, Centrum pro dopravu a energetiku: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 734 670 514

Jiří Jeřábek, Greenpeace, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , +420 771 154 362

Jitka Martínková, Klimatická koalice: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 728 399 452

Ondřej Pašek, Hnutí DUHA, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., + 420 608 381 602

Poznámky

[1] Zdroj zde