fbpx
Občanská společnost v Česku, Polsku a Maďarsku vyzývají své premiéry, aby podpořili cíl EU dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050

Občanská společnost v Česku, Polsku a Maďarsku vyzývají své premiéry, aby podpořili cíl EU dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050

Premiéři Česka, Polska a Maďarska mají v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů svých zemí povinnost během nejbližšího jednání Evropské rady podpořit cíl Evropské unie dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Středo- a východoevropské nevládní organizace vyzývají náš region k společnému přijetí nutných kroků směrem k bezemisní ekonomice a k dosažení dalších výhod vyplývajících z mezinárodní spolupráce.

Přední představitelé Česka, Polska, Maďarska a Estonska v červnu letošního roku odmítli cíl dosáhnout klimatické neutrality do poloviny tohoto století. Estonsko již oznámilo svou vůli tento cíl podpořit. Během zasedání Evropské rady 12.-13. prosince musí toto zodpovědné rozhodnutí učinit i premiéři zbylých zemí.

43 nevládních organizací ze střední a východní Evropy 9. prosince 2019 zaslaly premiérům Andreji Babišovi, Mateuszovi Morawieckimu a Viktorovi Orbánovi otevřený dopis [1], ve kterém jim připomínají, že naše země již mají zkušenost s dalekosáhlou společensky prospěšnou transformací. Nyní v čase zhoršující se klimatické krize prakticky nemáme jinou volbu, než je přechod na bezemisní ekonomiku. Musíme se novým výzvám postavit, nebo zůstaneme pozadu a na naši nečinnost doplatí naše životní prostředí, ekonomika i celá společnost.   

Signatáři výzvy zdůrazňují, že politika spočívá v složitých volbách a v převzetí zodpovědnosti za současnou dobu, ale také za budoucí generace. Ve výzvě dále stojí, že dělání složitých dlouhodobých rozhodnutí vždy bylo tím, co definuje velké politické osobnosti. 

“Z perspektivy občanů našeho regionu znamená rozhodnutí urychlit přechod ke klimaticky neutrální ekonomice zásadní zlepšení jejich zdraví a životních podmínek a zmírnění negativních dopadů klimatické změny. Učiněním správných rozhodnutí získáme přístup k většímu objemu evropských peněz, zvýšíme konkurenceschopnost naší ekonomiky a vytvoříme nová zaměstnání. S procesem změny musíme začít nyní a naplánovat jej tak, aby nikdo nezůstal stranou” – Urszula Stefanowicz, Polský ekologický klub a Polská klimatická koalice.

Signatáři dopisu nám také připomínají, že klimatická krize již nyní našim společnostem a ekonomikám způsobuje obrovské ztráty, a představuje závažnou hrozbu pro vodní zásoby ve střední a východní Evropě, stejně jako pro potravinovou a energetickou bezpečnost, zdraví a životy. Tyto problémy přitom budou nadále narůstat.

Světová meteorologická organizace (The World Meteorology Organisation - WMO) nedávno informovala, že v roce 2018 koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře opět dosáhly další rekordní výše – 407,8 ppm. V roce 2017 byly koncentrace 405,5 ppm [2]. Zpráva UNEP ukazuje, že při plnění současných závazků vlád se nám podaří omezit růst globálního oteplení pouze na 3,2 °C. Abychom zajistili bezpečnou budoucnost, musíme v období 2020-2030 globální emise CO2 každoročně snižovat o 7,6 % [3].

“Věda nám jasně připomíná, že čas jednat se velmi rychle zkracuje. Dopady klimatické krize způsobují nejen obrovské ekonomické ztráty, ale také velké zdravotní problémy a úmrtí v našich zemích. Toto je skutečná cena za klimatickou krizi a za nečinnost politiků. Blokování nutných rozhodnutí je nezodpovědné.” – Katarzyna Czupryniak, Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE" (Nadace „Rozvoj ANO – Těžební doly NE”).

Tato výzva požadující od české, polské a maďarské vlády větší ambice a přikládání větší závažnosti problémům spojeným s klimatem není osamocená. Cíl klimaticky neutrální EU do roku 2050 nebo dříve podporují také občané našeho regionu, kteří demonstrují na početných stávkách za klima.

"Lidé v zemích střední a východní Evropy si konečně začínají uvědomovat realitu demokratického deficitu a negativní dopady pouze na zisk orientované ekonomiky a prohlubující se environmentální a klimatické krize. Občanská společnost v celém regionu musí spojit své síly a přesvědčit své společnosti a politiky o nutnosti ještě jedné zásadní transformace. Transformace směrem k udržitelnější a příjemnější existenci na naší prostorově omezené planetě, díky které zde jednou budou moci žít i budoucí generace. Přežití našich lidí by mělo být předním zájmem politiků našeho regionu, je na čase skončit s krátkodobým uvažováním a začít jednat” Michaela Pixová, koordinátorka české Klimatické koalice.

Nastal čas, kdy vůdci našich zemí musí začít vnímat výhody ekonomické a energetické transformace směřující ke klimatické neutralitě a převzít zodpovědnost za budoucnost našeho regionu. Během zasedání Evropské rady v prosinci mohou Česko, Polsko a Maďarsko změnit svůj přístup a dosáhnout dalších výhod vyplývajících ze spolupráce našich zemí. Přijetí klimatické neutrality do roku 2050 nebo dříve by mělo být začátkem nového a více ambiciózního přístupu k výzvě klimatické změny. Je to historický moment, kdy se země V4 mohou všechny společně stát hlavní hnací silou zmírňování klimatické změny nejen ve střední a východní Evropě, ale také v Evropě jako celku, a být tak inspirací pro zbytek světa.

"V reakci na urgentní výzvu k akci ze strany Mezivládního panelu pro změnu klimatu musíme nevyhnutelně přejít na obnovitelné a k životnímu prostředí přátelské zdroje energie, jak nejrychleji je to jen možné, a naše společnosti musí dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 nebo ještě dříve. V tuto chvíli je naprosto zásadní abychom v našem regionu zajistili udržitelný rozvoj, kde naše ekonomiky rostou, naše společnosti prosperují a naše přírodní prostředí je zachováno“ Valéria Horvát, Climate Reality Europe.

 

Kontakty pro média:

Michaela Pixová, koordinátorka Klimatické koalice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 777145003


[1]  https://cde.ecn.cz/cz/tiskove-zpravy/otevreny-dopis-ceske-polske-a-madarske-obcanske-spolecnosti-premierum-zemi-v4?fbclid=IwAR2xRSOyQVI50csMEWH5GwAgdXH19sQ_MzB5eTFLf29lDnT2lTT3nw2CY_U

[2] https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-concentrations-atmosphere-reach-yet-another-high

[3] https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/cut-global-emissions-76-percent-every-year-next-decade-meet-15degc


Vytisknout