fbpx
Omezit globální oteplení pod 2°C je stále možné

Omezit globální oteplení pod 2°C je stále možné

Politici však musí ihned přijmou opatření na snižování emisí, vzkazují vědci

Praha: Mezivládní panel pro klimatickou změnu (IPCC) právě zveřejnil třetí část nové zprávy, která popisuje možnosti snižování emisí skleníkových plynů (1). Zítra výsledky představí místopředseda pracovní skupiny k třetí části zprávy profesor Jim Skea na přednášce pořádané v Praze (2).

Stále máme šanci omezit globální oteplení pod 2 stupně Celsia a vyhnout se katastrofickým dopadům, před kterými varoval IPCC před dvěma týdny (3). Musíme však přejít od fosilních zdrojů k nízkouhlíkovým technologiím a snížit globální emise skleníkových plynů o minimálně 40 až 70 % do roku 2050 a dlouhodobě na nulu (4).

Globální emise rostly v letech 2000-2010 rychleji než kdy předtím a to především kvůli spalování uhlí. Rozvíjející se země dnes vypouštějí v absolutních číslech více emisí než státy OECD, ale v přepočtu na obyvatele stále daleko méně. Dvě třetiny emisí skleníkových plynů pocházejí ze spalování fosilních paliv a průmyslové výroby.

Klíčovou mitigační strategií jsou úspory energie v sektoru budov, dopravy a průmyslu. Zpráva ukazuje přínosy obnovitelných zdrojů energie a současného utlumování spalování špinavých a stále dražších fosilních paliv. Podíl nízkouhlíkových či bezemisních zdrojů energie se musí do roku 2050 minimálně ztrojnásobit. Přechod na obnovitelné zdroje přinese celou řadu benefitů jako je energetická bezpečnost, nová pracovní místa a zdravější ovzduší.

Prof. Jim Skea, místopředseda pracovní skupiny III IPCC řekl: Poslední zpráva IPCC vysílá jasný signál politikům: pokud budeme pokračovat tak jako doteď, svět se oteplí o 3 až 5 stupňů do konce století. Stále máme možnost vyhnout se nebezpečné klimatické změně a dodržet cíl přijatý na půdě OSN udržet oteplení pod 2 stupni Celsia. To však znamená významné investice do energetické efektivity a čistých technologií pro výrobu energie. Pokud realizaci opatření odložíme, budeme v budoucnu stát před těžkou volbou: buď opustíme cíl dvou stupňů Celsia nebo se budeme muset pustit do nevyzkoušených technologií, které by nám pomohly odčerpat uhlík z atmosféry.“

Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze: „Šéf OSN Pan Ki-mun vyslal minulý z břehu Vltavy v Praze do světa jasný signál: Změna klimatu je realitou, vědecké poznání je nepopiratelné. Je také jisté, že zmírňování klimatické změny je obrovskou příležitostí pro udržitelný ekonomický růst. Musíme ale podnítit politickou vůli pro smysluplnou globální dohodu o klimatu do roku 2015. Na klimatický summit do New Yorku, který má k uzavření takové dohody přispět, jsem proto pozval také premiéra České republiky Bohuslava Sobotku.“

Barbora Urbanová, koordinátorka Klimatické koalice uvedla: „Vzhledem k varováním IPCC doufám, že vláda přijme energetickou koncepci založenou na energetické efektivitě a rozvoji domácích čistých zdrojů. Adaptace mají své meze. Některým dopadům se přizpůsobit nedokážeme. A stejný přístup by měl premiér Sobotka vyžadovat i při jednání o klimaticko-energetické politice EU.“ 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA KLIMATICKÉ KOALICE VE SPOLUPRÁCI S INFORMAČNÍM CENTREM OSN V PRAZE

 

KONTAKTY:

Prof. Jim Skea, místopředseda WG3 IPCC, Imperial College London, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Barbora Urbanová, koordinátorka Klimatické koalice, 605 276 909, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze, 724 020 611, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Poznámky:

1)      Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) dnes zveřejnil shrnutí pro politické představitele (SPM) třetí části (WG3) páté hodnotící zprávy (AR5) na www.ipcc.ch. Celý text třetí části bude zveřejněn o dva dny později na stejném místě. Syntéza všech tří částí bude zveřejněna koncem října 2014.

2)      Prof. Jim Skea bude v pondělí  14.4. od 16:00 prezentovat závěry zprávy IPCC v Praze na Akademii věd. Více viz: http://www.zmenaklimatu.cz/images/Pozvanka_Skea_WG3_web.pdf

3)      Tisková zpráva Klimatické koalice ke druhé části zprávy IPCC.
Shrnutí pro politické představitele druhé části zprávy IPCC o dopadech a adaptacích.
 

4)      Oproti úrovni roku 2010. Snížení globálních emisí o 40 – 70 % do roku 2050 oproti úrovni roku 2010 odpovídá koncentraci skleníkových plynů v atmosféře ve výši 530 ppm CO2ekv. Pro rok 2100 je koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, při které pravděpodobně nedojde k překročení hranice 2 stupňů Celsia, na úrovni 430 – 480 ppm CO2ekv.

Pro rozvinuté země, které produkují stále mnohem větší znečištění v přepočtu na obyvatele - jako je Česká republika – to znamená snížit emise skleníkových plynů o 80 – 95 % do roku 2050.

 


Vytisknout