fbpx
TZ - Česká republika a Světová banka podepsaly předběžnou dohodu o prodeji emisních kreditů

TZ - Česká republika a Světová banka podepsaly předběžnou dohodu o prodeji emisních kreditů

Poznaň - Místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík dnes v Poznani podepsal spolu s viceprezidentkou Světové banky Katherine Sierra předběžnou dohodu o prodeji emisních kreditů, které má k dispozici Česká republika na základě Kjótského protokolu. Výnos z prodeje těchto kreditů bude příjmem Státního fondu životního prostředí ČR a pomůže financovat úspory energie a instalaci obnovitelných zdrojů energie v domácnostech. „Prostředky získané prodejem tak pomohou k dalšímu snižování skleníkových emisí i ke snížení nákladů domácností na vytápění,“ říká Martin Bursík. Měrné emise CO2 v České republice přesahují 14 tun na obyvatele za rok, což je výrazně více, než je průměr zemí EU nebo OECD.


Emisní kredity, tzv. jednotky AAU, může ČR prodat díky tomu, že oproti závazku z Kjótského protokolu jsou emise CO2 nižší oproti roku 1990 nikoli o 8 %, ale o cca 25 %. Právě rozdíl mezi kjótským závazkem a skutečnou výší redukovaných emisí tvoří počet jednotek, které má ČR k dispozici a může je prodat jiným zemím nebo podnikatelským subjektům, tedy cca 150 milionů. MŽP a Státní fond životního prostředí ČR proto budou moci na začátku roku 2009 otevřít rozsáhlé grantové programy, určené domácnostem na podporu energetických úspor (zateplování, výměna oken, apod.) a náhradu vytápění fosilními palivy za obnovitelné zdroje energie. „Očekáváme, že bychom mohli mít už v roce 2009 na tyto účely k dispozici pro české domácnosti až 10 miliard korun,“ říká Martin Bursík.

“Světová banka jako správce několika uhlíkovch fondů je velmi ráda, že může spolupracovat s českou vládou,“ komentovala podpis dnešní dohody Katherine Sierra. „Prostředky z prodeje kreditů přinesou měřitelná pozitiva českému životnímu prostředí a mohou pomoci i rozvoji moderní energetiky v České republice. Spolupráce mezi Světovou bankou, MŽP ČR a SFŽP ČR může úspěšně pokračovat. S prvními projekty tzv. společné implementace podle Kjótského protokolu jsme v ČR začali už v roce 2003. SFŽP je velmi zkušená instituce, v níž vidíme záruku úspěšné realizace grantového programu z výnosu z prodeje emisních kreditů,“ dodala viceprezidentka Světové banky Katherine Sierra.

Experti obou stran nyní budou pokračovat v jednáních, která konkretizují přesné parametry obchodu, včetně množství prodávaných emisních kreditů a ceny.

ČR už uzavřela podobnou dohodu v září s Japonskem, nyní probíhají finální jednání o podrobnostech této transakce.

Jakub Kašpar, MŽP


Vytisknout