fbpx
TZ: Evropská investiční banka ničí životy a přírodu v zemích třetího světa

TZ: Evropská investiční banka ničí životy a přírodu v zemích třetího světa

Praha – Evropská investiční banka (EIB), největší světová finanční insitutce, by měla ihned přestat podporovat těžbu ropy. Takový je vzkaz, který v Česku, na Slovensku a v Polsku tento týden šíří aktivisté z Nigérie a Gruzie, kteří přináší přímou zkušenost s negativními dopady investic EIB v rozvojových zemích. Peníze z Evropské unie investované prostřednictvím EIB v rozvojovém světě často směřují k prohlubování chudoby, znečišťování životního prostředí, hladu a nezaměstnanosti místních obyvatel. Cyklus přednášek o podpoře ropného průmyslu z veřejných financí a o dopadech těžby na životní prostředí a lidi pořádá nevládní nezisková organizace CEE Bankwatch Network.

 

Kromě přednášky v Praze, v Olomouci a v Brně, posílají aktivisté otevřený dopis ministrům financí v Česku a na Slovensku. Žádají, aby se ministři zasadili o zastavení investic do projektů využívající fosilní paliva do roku 2012. Účastníci přednášek mohou také svým podpisem podpořit pohlednici Philippu Maystadtovi, prezidentu EIB. Podpisy pod pohlednici s požadavky pro zastavení podpory těžebního průmyslu bude Bankwatch sbírat na klimatické konferenci v Poznani a pak i celý následující rok až do konference v Kodani.

Evropská investiční banka, jejíž roční investiční portfolio ve výši 47,8 miliardy eur dvakrát převyšuje půjčky Skupiny Světové banky, je klíčovým hráčem v energetickém a těžebním průmyslu. Od podpisu Kjótského protokolu před 10 lety investovala EIB 17 miliard eur do projektů založených na neudržitelném využívání plynu, uhlí a ropy. Financování projektů mimo EU tvoří významnou část portfolia EIB (za posledních let kolem 4 miliard eur). Mezi projekty, které EIB podpořila částkou 70 miliónů eur, patří projekt Západoafrického plynovodu. Přestože věřitelé tvrdili, že projekt zlepší životní prostředí a podpoří lokální rozvoj, místní občanská společnost uvádí, že slibované přínosy nenastaly.

Načasování přednášek se shoduje s výročím smrti nigerijského aktivisty Ken Saro Wiwa, který bojoval proti aktivitám společnosti Shell v Nigérii a byl za svou práci před 13 lety popravena. V těchto dnech také v nizozemském Haagu čtyři nigerijští aktivisté podávají ojedinělou žalobu proti vedení společnosti Shell. Úniky ropy ze zařízení Shellu, který přes padesát let těží v Nigérii ropu a spaluje plyn, způsobují fatální škody místním rybářům a zemědělcům. Nová vyšetřování ukázala, že nigerijské vesnice jsou vážně znečištěné a že Shell nedodržuje mezinárodní standardy těžby ropy v Nigérii. Jde o první případ, kdy se anglo-holandská ropná firma musí před soudem zodpovídat ze škod na životním prostředí, které působí v rozvojové zemi. Aktivisté doufají, že soud přinutí Shell, aby ropné úniky v Nigérii vyčistil a dostatečně kompenzoval ztráty, které způsobil místním obyvatelům.

Prince Chima z Nigérie řekl: „Nejvyšší soud v Nigérii v roce 2007 rozhodl, že spalování plynu je nelegální, že porušuje základní lidské právo na život a že Shell musí zastavit spalování plynu. Nic z toho ale nenastalo. Shell jen slibuje a místní lidé velmi trpí. Spalování plynu je jen jeden z významných dopadů těžby ropy, kterou podporuje v Nigérii podporuje Evropská investiční banka.“

Petr Hlobil z Bankwatch řekl: „Evropská investiční banka stojí za 5% investic v energetickém průmyslu ve světě, což z ní činní jednoho z hlavních hráčů v této oblasti. Nevidíme ale jediný důvod, proč by veřejné finance členských států měly směrovat do podpory vysoce ziskových ropných společností, jejichž činnost navíc způsobuje nemalé problémy místním komunitám v mimoevropských zemích. EIB by měla jasně deklarovat, že bude investovat jen do úspor energie, obnovitelných zdrojů energie, decentralizace energetických sítí a výzkumu.“

Kontakt:
Petr Hlobil, mezinárodní koordinátor Bankwatch, +420 603 154 349, petrh(zavinac)bankwatch.org
Kateřina Husová, klimatická koordinátorka Bankwatch, 00420 605 074582, climate(zavinac)bankwatch.org


Vytisknout