V neděli 29. 11. zazněl i z Prahy hlas na ochranu klimatu. V předvečer Pařížské klimatické konference se na Václavském náměstí sešli stovky lidí, aby se přidali k pochodu za klima, spravedlnost a zelená pracovní místa. Podobné pochody se od pátku do neděle odehrávaly po celém světě, v Melbourne se například sešlo 60 tisíc lidí. Největší průvod se očekával v pařížských ulicích, byl ale kvůli hrozbě teroristických útoků zrušen. O celém víkendu s ekonalo na 2 150 akcí po celém světě a zapojilo se do nich na 750 tisíc lidí.

Demonstranti se sešli ve tři hodiny na Václavském náměstí. Akci spoluorganizovala řada nevládních organizací v čele s Klimatickou koalicí, Greenpeace a Hnutím DUHA. Ke shromážděným promluvili odborníci na změny klimatu a životní prostředí, klimatolog Jan Hollan z Centra výzkumu globální změny Akademie věd ČR, zástupkyně Ekumenické rady církví Sandra Silná, odborník na téma rozvojové pomoci a migrace Martin Rozumek, dále také Petra Honcová, koordinátorka Klimatické koalice, Arnošt Novák zástupce Autonomního sociálního centra Klinika a Jiří Malík, lídr koalice občanských iniciativ STOP HF. Poté se lidé v průvodu, v němž byly i alegorické vozy a živá hudba, vydali na Petřín. Na známém kopci nad Prahou demonstranti vyslali pomocí světelného nápisů vzkaz do Paříže, aby se lidé už nebáli budoucnosti.

Jan Freidinger z Greenpeace k akci říká: “Politikům i lidem v Paříži vzkazujeme: mějte odvahu! Světoví lídři ji budou potřebovat, aby navzdory fosilní lobby přijali dohodu, která bude skutečným začátkem boje proti změně klimatu. Budou ji potřebovat lidé v Paříži, ale i jinde na světe, aby se navzdory politikům, kteří je na minulých klimatických konferencích mnohokrát zklamali, nebáli dál bojovat za svou budoucnost.”

Stoupání průměrné teploty Země, častější výskyt klimatických extrémů - ničivých povodní, hurikánů či devastujících období sucha, okyselování a oteplování oceánů, posouvání klimatických pásem, tání ledovců či šíření vážných nemocí a nebezpečných škůdců. To jsou důsledky změny klimatu, před kterými musí světoví politici v Paříži ochránit lidstvo. Světová odborná i laická veřejnost očekává, že rokování politiků v Paříži přinese důležité závazky jednotlivých států jak ke snižování emisí, tak k finanční pomoci zemím, které dopady změny pociťují nejvíce a nemají dostatečné prostředky na to, aby se s novou situací vyrovnaly bez pomoci.

Petra Honcová z Klimatické koalice říká: “Věříme, že výsledkem konference bude smlouva, která zaváže všechny národy světa ke konkrétním krokům v boji proti změně klimatu. Ale problém nejde řešit jen na mezinárodní úrovni. Řešení musí přijít i zdola, od lidí, jednotlivých občanů, kteří mají ve skutečnosti největší moc a mohou ovlivnit kroky vlády.”

Koalice neziskových organizací a iniciativ, které uspořádaly dnešní pochod, požadují, aby čeští představitelé zaujali ke změně klimatu jasné stanovisko a při vyjednávání prosazovali několik základních požadavků vedoucích ke zmírnění a zastavení změn klimatu. Vyzývají hlavně ke stoprocentnímu přechodu na obnovitelné zdroje do roku 2050 či k podpoře zaměstnanosti v nových moderních odvětvích.

Josef Patočka z Hnutí DUHA říká: “Česko je evropským rekordmanem v emisích skleníkových plynů i v plýtvání energií. Miliardové účty za dovoz ropy a plynu či škody způsobené spalováním uhlí nám nesníží Juncker ani Obama. Jednat musí naše vláda a dát zároveň potřebnou jistotu firmám i domácnostem – přijmout slíbený antifosilní zákon, odepsat uhlí za limity a odhodlat se ke stabilní podpoře obnovitelných zdrojů.”

Požadavky demonstrantů na vládu České republiky:

1.    Veřejně přijmout spoluodpovědnost za změnu klimatu a přihlásit se ke snaze řešit její příčiny i dopady.

2.    Začít odstraňovat drahou, nebezpečnou a nezdravou závislost ČR na fosilních palivech. Přijmout antifosilní zákon, který stanoví tempo postupného snižování emisí.  

3.    Systematicky podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Stanovit ambiciózní cíl podílu obnovitelných zdrojů OZE na výrobě energie. Odstranit adminisrtrativní překážky, vytvořit program podpory instalací malých slunečních a větrných elektráren ve vlastnictví občanů, malých podniků, družstev či obcí.

4.    Podporovat vznik “zelených” pracovních míst, které budou zajišťovat důstojnou práci a zároveň přispívat k odklonu od uhlíkové ekonomiky závislé na fosilních palivech.

5.    Trvat v EU na přehodnocení TTIP a CETA. Zajistit, aby nemohla ohrozit snižování emisí, úspory energie, rozvoj obnovitelných zdrojů energie ani potravinovou bezpečnost.

6.    Posílit rozvojovou spolupráci alespoň na OSN požadovanou výši 0,7 hrubého národního příjmu a zohlednit v ní zodpovědnost za změnu klimatu.

7.    Zařadit živočišnou a potravinářskou výrobu mezi hlavní odvětví, která musí snížit emise.

 

Společná tisková zpráva Greenpeace ČR, Hnutí DUHA a Klimatické koalice.

 

Kontakty:

Petra Honcová, koordinátorka Klimatická koalice, 605 276 909, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, 603 140 443, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Josef Patočka, koordinátor pochodu, Hnutí DUHA, 731 445 153, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Akci podpořili:

Hnutí DUHA
Greenpeace ČR
Klimatická koalice
Avaaz
Zelený kruh
Centrum pro dopravu a energetiku
Ekumenická akademie
Pro-bio liga
Společnost pro zvířata
Mladí zelení
Stop TTIP CZ
Socialistická solidarita
Děti Země
Koalice STOP HF
Educon
Asociace místních potravinových iniciativ
Wontanara
Autonomní sociální centrum Klinika
Koalice proti palmovému oleji
Compassion in World Farming ČR
 
FOTKY ZDE.
 
VERZE V PDF. ZDE.