fbpx
Změny klimatu a energetická bezpečnost: co říkají kandidáti do eurovoleb?

Změny klimatu a energetická bezpečnost: co říkají kandidáti do eurovoleb?

Změny klimatu a energetická bezpečnost jsou dnes hlavní prioritou Evropské unie a důležitost těchto témat v nadcházejícím evropském volebním období ještě poroste. Evropská unie nesmí zklamat při vyjednáváních o nové kodaňské úmluvě, která zamezí nebezpečné destabilizaci světového klimatu. Evropský parlament bude mít na stole řadu dlouhodobých opatření navazujících na nedávno přijatý klimaticko-energetický balíček. I otázka energetické soběstačnosti a diverzifikace energetických zdrojů v příští dekádě přestane být otázkou rétorickou a začne tvrdě trestat ty, kteří ji podcenili.


Centrum pro dopravu a energetiku a CEE Bankwatch Network oslovily kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu s výzkumem, který na celoevropské úrovni pořádá nevládní organizace Inforse. Cílem výzkumu bylo zjistit názory kandidátů na témata související se změnou klimatu a energetickou bezpečností. Bylo osloveno celkem 24 kandidátů velkých i některých malých stran,*odpovědi na dotazník zaslalo jen 9 z nich.

Kandidáti ODS, Jan Zahradil a Oldřich Vlasák, zřejmě nejsou znepokojeni ani naší závislostí na dovozu ropy a plynu z Ruska, ani humanitární katastrofou způsobenou změnami klimatu. Podle jejich odpovědí se Evropa ani za padesát let nemusí odpoutávat od své závislosti na fosilních palivech. Nebudou prosazovat žádné omezení emisí skleníkových plynů, využívání obnovitelných zdrojů, ani zvyšování energetické účinnosti v průmyslu a domácnostech. Namísto toho navrhují zvýšit podíl jaderné energetiky.

Jaromír Štětina (Starostové a nezávislí) a Zuzana Roithová (KDU-ČSL) chtějí sice upustit od fosilních paliv za 20 let, přitom ale podporují stavbu nových plynovodů. Štětina chce také snížit současný evropský závazek 20% energie z obnovitelných zdrojů v r. 2020 na polovinu, chce také, společně se Zahradilem, omezit výzkum slibných obnovitelných zdrojů energie ve prospěch jaderné energetiky.

Ondřej Pašek z Centra pro dopravu a energetiku vysvětluje: „Spoléhat na fosilní paliva, ať už ropu nebo plyn, je pro nás krajně nevýhodné. Český spotřebitel se může lehce stát rukojmím nevypočitatelných vládců Ruska nebo obětí kolísavých cen na trhu paliv. Jen dovoz ropy nás loni stál 98,3 miliardy Kč** a do budoucna můžeme očekávat spíše nárůst ceny. Ani jaderná energetika suverenitu neřeší – palivo se dováží opět z Ruska. Omezovat investice do obnovitelných zdrojů a úsporných technologií je proto velmi krátkozraké. Snižovat navíc prostředky na jejich výzkum znamená odsoudit se k energetické zaostalosti.“

Libor Rouček (ČSSD), Jan Březina (KDU-ČSL) a Soňa Paukrtová (Starostové a nezávislí), chtějí podporovat přesměrování alespoň 1 % HDP do úsporných energetických a dopravních systémů, které by pomohly snížit emise skleníkových plynů na udržitelnou úroveň. Z fondů EU chtějí podporovat výrobu tepla i energie z obnovitelných zdrojů. Podporují také existující závazky EU ke snížení emisí.

Kandidáti Strany zelených, Jan Dusík a Přemysl Rabas, chtějí zpřísnit současný závazek EU ke snižování emisí skleníkových plynů, Rabas dokonce tak, aby redukce emisí dosáhla 50% v roce 2020 (ve srovnání s rokem 1990). K tomu má napomoci omezení toku evropských fondů do projektů, které vedou ke zvyšování emisí. Chtějí také větší podíl obnovitelných zdrojů než kolik stanovuje současná legislativa. Budou podporovat využití fondů EU pro infrastrukturu výroby tepla i energie z obnovitelných zdrojů a přesměrování 1% HDP do úsporných dopravních a energetických systémů ke snížení emisí. Dusík chce také zvýšit prostředky na výzkum obnovitelných zdrojů na úkor jaderné energetiky.“

Ondřej Pašek z Centra pro dopravu a energetiku dodává: „Přesměrovat 1% z HDP do úsporných systémů a investovat fondy EU do obnovitelných zdrojů je velmi dobrý způsob, jak tyto peníze zhodnotit. Nejenže se tak ušetří škody, které změny klimatu způsobují, ale povzbudí se také ekonomika a vzniknou nová pracovní místa. Zavazovat se k dalšímu snižování emisí skleníkových plynů se může zdát příliš přísné. Podíváme-li se ale na poslední vědecká data, zjistíme, že je to jediný možný způsob, jak zabránit katastrofálním důsledkům změn klimatu a růstu globální teploty o více než 2°C.“

 * Osloveni byly následující kandidátky a kandidáti: Zuzana Baudyšová, Zuzana Brzobohatá, Jan Březina, Milan Cabrnoch, Jan Dusík, Robert Dušek, Richard Falbr, Jiří Havel, Kateřina Jacques, Jaromír Kohlíček, Lukáš Macek,  Jiří Maštálka, Miroslav Ouzký, Soňa Paukrtová, Pavel Poc, Přemysl Rabas, Miroslav Ransdorf, Vladimír Remek, Zuzana Roithová, Libor Rouček, Ivo Strejček, Jaromír Štětina, Vlastimil Tlustý, Oldřich Vlasák

** data: Český statistický úřad

Kontaktní informace:
Ondřej Pašek
klimatická kampaň Centra pro dopravu a energetiku, národní koordinátor CEE Bankwatch Network
email: ondrej.pasek(zavinac)bankwatch.org
telefon: 274 816 571

 

 


Vytisknout