Rok 2010 znamenal nejvyšší emise CO2

Rok 2010 znamenal nejvyšší emise CO2

V poslední době jste mohli zaznamenat smršť nových informací o změně klimatu. Nejzávažnější z nich říká, že světové emise skleníkových plynů byly v roce 2010 – i přes hospodářskou recesi – největší v historii měření. Hlavní ekonom Mezinárodní...

Ledová doba nenastane, zpráva na Novinkách.cz vychází z překrouceného výkladu původního sdělení

Na internetovém portálu Novinky.cz se v neděli 19. 6. 2011 objevil titulek „Na Zemi začne během deseti let malá doba ledová, zjistili vědci“...

Německo bude od roku 2013 financovat „Energeticko-klimatický fond“ pomocí výnosů z emisních povolenek

Německá vláda rozhodla, že Energeticko-klimatický fond bude financován z výnosů z aukcí emisních povolenek v rámci evropského systému ETS. Fond...

Zástupce OSN se obává, že žádná klimatická dohoda letos nebude

Výkonný ředitel Programu OSN pro životní prostředí Achim Steiner dal v rozhovoru pro EurActiv otevřeně najevo obavu, že jednání o klimatu, která...

Klimatičtí uprchlíci

Otázkou klimatického uprchlictví se v posledních týdnech zabývala mnohá média po celém světe. Gavin Atkins prostřednictvím Asian Correspondent...

Transparency International: Opatření proti změnám klimatu se musí vyhnout korupci

V souvislosti se záměrem vlád rozvinutých zemí věnovat do roku 2020 až 100 miliard dolarů ročně na opatření proti změnám klimatu varuje organizace...

Závěry nejnovějších vědeckých výzkumů o dopadech klimatických změn jsou šokující

Nejnovější vědecké poznatky zpochybňují všeobecně sdílenou shodu, že hranice pro globální oteplení o 2º Celsia je pro lidstvo bezpečná. Článek...

Pravá povaha vědeckých článků podporujících klimaskepticismus

Nadace Global Warming Policy Foundation zveřejnila na svých stránkách článek s názvem „Přes 900 vědecky recenzovaných článků podporujících...

Brožura "Adaptace na nepřízně osudu"

Glopolis vydal brožuru "Adaptace na nepřízně osudu", která doprovází putovní výstavu fotografií dokumentujících vliv globálního oteplování na...

O globální změně na CzechGlobe

Na stránkách Centra výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) najdete zajímavé články zveřejněné v tuzemském i zahraničním tisku související s...

Evropská komise předkládá plán zvýšení konkurenceschopnosti Evropy do roku 2050 pomocí přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku

Evropská komise přijala 8. března plán přeměny Evropské unie na konkurenceschopnou nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050. Tento plán popisuje...