Množství metanu uniká z arktických vod přímo do atmosféry

Množství metanu uniká z arktických vod přímo do atmosféry

Nepříjemné zjištění publikovali vědci, kteří udělali průzkum na ruském dálném východě. Z vod Severního ledového oceánu zde v několika oblastech uniká nebývalé množství metanu, který byl dříve uložen na mořském dně. Metan přitom patří ke...

Nepřímé emise nahrávají potřebě energetických úspor

Domácnosti se v EU podílejí na produkci čtvrtiny emisí skleníkových plynů spojených se spotřebou energie. Poukazuje na to analýza, kterou nedávno...

Vyhlídky pro Česko jsou hodně horké

Přední čeští klimatologové přicházejí s důrazným varováním: do konce století se klima v České republice výrazně promění. Bude větší sucho a také...

Tající ledovce ohrožují tulení populaci

Kanada čelí novým výzvám k ukončení vybíjení tuleních mláďat. Počet tuleních mláďat totiž dramaticky klesl kvůli úbytku ledu na moři v průběhu...

Pravda vítězí pomalu

Velké změny pohledu na náš svět se neprosazují snadno a rychle. Jednu takovou změnu započal svým dílem Mikuláš Koperník (převratnou knihu...

Cyklisté, jezděte více na kolech, přispějete k redukci emisí skleníkových plynů

Pokud by všichni Evropané jezdili na kole stejně často jako Dáni, Evropská unie by se o více než čtvrtinu přiblížila cíli snížit emise...

Durban - záchrana vyjednávání, ale ne planety

Ač média povětšinou hodnotí závěry klimatické konference jako úspěch, konference k řešení problému klimatické změny příliš nepřispěla. Došlo sice...

Klimatické konference - přehled hlavních dohodnutých bodů

PRODLOUŽENÍ KJÓTSKÉHO PROTOKOLU: Byla prodloužena platnost Kjótského protokolu, jehož první fáze snížení emisí se uskutečňuje od roku 2008 do...

Co (ne)přinesla konference OSN o změně klimatu v Durbanu

Durban, Praha – V brzkých nedělních hodinách skončila dvoutýdenní konference OSN o změně klimatu v jihoafrickém Durbanu. Téměř 200...

Postřehy z posledního dne konference

Summit v Durbanu se chýlí ke svému konci a má velkého konkurenta v Bruselu. Konference zřejmě skončí tradičně v ranních...

Globální oteplování mění mapu britského pobřeží

Londýn - V souvislosti s globálním oteplováním a stoupáním hladin moří burcují svět hlavně představitelé nízko položených přímořských zemí a...