Konec uhlí TEĎ - demonstrace za rychlý a spravedlivý konec uhlí

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10 30. 11. 2020 15:30
Konec uhlí TEĎ - demonstrace za rychlý a spravedlivý konec uhlí
Už v pátek 4. prosince bude vládní Uhelná komise rozhodovat o útlumu uhlí v České republice. Podle informací médií se chystá schválit rok 2038, případně ještě pozdější termín. Abychom se vyhnuli nejhorším dopadům klimatické krize, jako jsou například dlouhá sucha, musíme s uhlím skončit v příštích deseti letech.
Nenechme je rozhodnout v zájmu uhlobaronů. Pojďme společně říct, že konec uhli musí být rychlý a spravedlivý k lidem, kteří v uhelných regionech žijí. Potkáme se v pondělí 30. listopadu od 15:30 před budovou Ministerstva životního prostředí, kde již od 16. listopadu držíme symbolickou okupaci.
Na místě budeme dodržovat hygienická opatření nařízená vládou. Budeme rozdělení do skupinek po dvaceti a po celou dobu budeme mít na sobě roušky. Na místě bude také dezinfekce pro zamezení šíření nemoci covid-19.
 
English:
On December 4, the government's coal commission will be deciding on the timing of the phasing out of coal in Czechia. According to the media, it's planning to agree on the year 2038, or even later. If we are to avoid the worst effects of climate change, like prolonged periods of dought, we have to end coal in the next ten years.
Let's not let them decide in the best interest of the coal barons. Let's come together to tell the government that the end of coal must be fast and fair to the people who live in the coal mining regions. We'll meet on Monday the 30th of November at 15:30 in front of the Ministry of the Environment, where we've been holding a symbolic blockade since November 16th.
We will be following all the public health and safety measures prescribed by the government. We will be divided into groups of twenty and wearing masks for the duration of the event. There will also be hand sanitizer available to curb the spread of covid-19. 
 
30. 11. 2020 15:30

Další akce

Kalendář akcí na vašem webu

Pomocí našeho widgetu si můžete vložit kalendář akcí na váš web. Více informací zde.