Na této stránce naleznete širokou paletu informačních zdrojů o změně klimatu, klimatické politice, ochraně klimatu, klimatickém hnutí a mnoha dalších souvisejících tématech. Vyhledávání je možné podle žánru, jazyka, či abecedy. Víte o zajímavé publikaci či dokumentu, které nám tu chybí? Dejte nám o nich vědět! 

Výroční zpráva Klimatické koalice za rok 2023

Výroční zpráva Klimatické koalice za rok 2023

Připravili jsme naši výroční zprávu za rok 2023, kterou si zde nyní můžete stáhnout. 
Jak na energetické komunity: Příručka pro obce a kraje při vytváření a rozvoji energetických komunit v ČR

Jak na energetické komunity: Příručka pro obce a kraje při vytváření a rozvoji energetických komunit v ČR

Příručka Jak na energetické komunity obsahuje praktické a konkrétní kroky, jak založit společenství, ve kterém si jeho členové vyrábějí, sdílejí a spotřebovávají energii vyrobenou z...
Jak předcházet energetické a dopravní chudobě v ČR pomocí Sociálního klimatického fondu

Jak předcházet energetické a dopravní chudobě v ČR pomocí Sociálního klimatického fondu

Centrum pro dopravu a energetiku připravilo několikastránkovou publikaci Jak předcházet energetické a dopravní chudobě v ČR pomocí Sociálního klimatického fondu, která mapuje energetickou a...
Spravedlivý a robustní přechod k uhlíkové neutralitě: Rámec, jímž se má řídit vnitrostátní politika

Spravedlivý a robustní přechod k uhlíkové neutralitě: Rámec, jímž se má řídit vnitrostátní politika

Příručka „Just and robust transitions to net zero: A framework to guide national policy“ formuluje hlavní doporučení pro národní aktéry, kteří připravují a implementují klimatické a dekarbonizační...
Světový fond pro ochranu přírody (WWF) chce v Česku podpořit zemědělce v ochraně a obnově zdraví půdy: představuje Příručku péče o půdu

Světový fond pro ochranu přírody (WWF) chce v Česku podpořit zemědělce v ochraně a obnově zdraví půdy: představuje Příručku péče o půdu

Příručka Péče o půdu je uceleným průvodcem pro hospodaření s půdou. Umožňuje pochopení jejího stavu díky identifikaci zranitelných oblastí na pozemku a navrhuje příslušná opatření k ochraně...
Jak na udržitelné obce: Vzorkovník úspěšných řešení

Jak na udržitelné obce: Vzorkovník úspěšných řešení

Koncept udržitelného rozvoje není samostatně stojící problematikou. Je principem, jehož uplatněním lze běžně prováděné aktivity rozvoje obce realizovat efektivněji a komplexněji,...
Jak se staví a provozuje větrná elektrárna? Průvodce pro obce.

Jak se staví a provozuje větrná elektrárna? Průvodce pro obce.

Tuzemské větrné elektrárny pokrývají pouze zhruba 1 % spotřeby elektřiny. Evropský průměr přitom činí 17 % – například sousední Polsko pokrývá z větru 11 % své spotřeby a vnitrozemské...

Fakta o klimatu: COP 28 – shrnutí pro novináře a novinářky

Infolist COP 28 – shrnutí pro novináře a novinářky vytvořený portálem Fakta o klimatu odpovídá na otázky: ● Co je klimatická konference COP? ● Jaká je hlavní agenda letošního summitu? ● Kdo z...
EKONOMIKA PRO DOBRÝ ŽIVOT Nová dohoda pro ekonomickou demokracii

EKONOMIKA PRO DOBRÝ ŽIVOT Nová dohoda pro ekonomickou demokracii

Nový report platformy Re-set ze série textů k Nové dohodě.   Žijeme ve světě, kde úzká skupina nikým nevolených lidí disponuje stále rozsáhlejším kapitálem a rozhoduje o osudech všech...
Jak na společnou fotovoltaiku u bytových domů

Jak na společnou fotovoltaiku u bytových domů

3 důvody, proč byste si měli přečíst náš manuál Od nového roku už pár návodů na realizaci FVE v bytovém domě najdete. Věnují se například technickému řešení či konkrétnímu nastavení sdílení. My...
Energetická chudoba v kontextu klimatické politiky

Energetická chudoba v kontextu klimatické politiky

Nebývalé zdražování cen energií a s tím spojený rozsáhlý vliv na hospodářství jsou témata, která hýbou dnešní nejen klimatickou diskuzí. Cena elektřiny v Česku zdražila v první polovině roku v...
European Electricity Review 2023

European Electricity Review 2023

The European Electricity Review analyses full-year electricity generation and demand data for 2022 in all EU-27 countries to understand the region’s progress in transitioning from fossil fuels to...
Křížem krážem energetickou chudobou Unie: nové fondy, staronové výzvy a inspirativní řešení

Křížem krážem energetickou chudobou Unie: nové fondy, staronové výzvy a inspirativní řešení

Česká republika se musí, stejně jako další členské státy Evropské unie, čím dál více zabývat socioekonomickými dopady ruské agrese na Ukrajině a také svou závislostí na fosilních palivech. Na pozadí...
Factsheet: Transformace energetická a společenská

Factsheet: Transformace energetická a společenská

Chytře nastavené klimatické politiky mohou pomoci měnit normy a chování a nereplikovat schémata prohlubující genderové nerovnosti. Zatímco některá opatření mohou být vůči problematice genderové...
Factsheet: Komu (ne)pomáhají klimatické politiky?

Factsheet: Komu (ne)pomáhají klimatické politiky?

Klimatická změna, stejně tak jako mitigační a adaptační politiky, nedopadají na všechny stejně. Nejen v zemích globálního Jihu se ty nejchudší a nejzranitelnější skupiny obyvatel potýkají s...
Pozapomenutou cestou: Kolektivní kroky ke kulturně citlivému vzdělávání v kontextu sociálně-ekologické transformace

Pozapomenutou cestou: Kolektivní kroky ke kulturně citlivému vzdělávání v kontextu sociálně-ekologické transformace

Tuto knihu napsalo několik různých autorů s  různými pohledy na vzdělávání pro SET. Klade si za cíl být zdrojem inspirace pro vzdělávací práci. V některých částech se podíváme na dílčí...
Odvaha nerůst: Metody neformálního vzdělávání pro sociálně-ekologickou transformaci

Odvaha nerůst: Metody neformálního vzdělávání pro sociálně-ekologickou transformaci

Publikace, kterou máte před sebou, poskytuje školitelkám a školitelům neformálního vzdělávání metody a nástroje pro vzdělávání o nerůstu a sociálně-ekologické transformaci neboli pro takzvané...
Infolist Klimatická krize ČMKOS

Infolist Klimatická krize ČMKOS

Série infolistů ČMKOS o klimatické krizi a zelené ekonomice zahrnuje šest tematických materiálů: 1. Klimatická krize - základní fakta, 2. Klimatická krize - dopady na život v České republice, 3....
Klimatická bomba v srdci Evropy: Zachrání triky s biomasou energetickému gigantovi EPH jeho uhelné elektrárny?

Klimatická bomba v srdci Evropy: Zachrání triky s biomasou energetickému gigantovi EPH jeho uhelné elektrárny?

Přestat spalovat uhlí je nezbytné pro naše přežití na této planetě, avšak nahradit takovou energii spalováním biomasy by mohlo způsobit více škody než užitku. Tento dokument se věnuje české...
7 principů pro skutečně spravedlivou transformaci: rámec pro tvorbu politik a analýza dosavadního procesu transformace v České republice

7 principů pro skutečně spravedlivou transformaci: rámec pro tvorbu politik a analýza dosavadního procesu transformace v České republice

Klimatická a ekologická krize je tady a její dopady můžeme pozorovat již dnes i v České republice. Narůstající teploty a jejich důsledky - jako stále častější extrémní počasí a z něj plynoucí...
Česká republika v čase geopolitických změn: Energetická bezpečnost v centru pozornosti

Česká republika v čase geopolitických změn: Energetická bezpečnost v centru pozornosti

Policy paper je výstupem z odborné konference Udržitelně a dostupně: energetická bezpečnost v čase transformace, která se uskutečnila 22. listopadu 2022 v Senátu Parlamentu České republiky pod...
Emisní povolenky jako klíč k zelené transformaci: Jak efektivně využít výnosy z emisního obchodování

Emisní povolenky jako klíč k zelené transformaci: Jak efektivně využít výnosy z emisního obchodování

Systém obchodování s emisními povolenkami EU ETS je jedním z hlavních stavebních kamenů evropské klimatické politiky. V teoretické rovině má systém oproti jiným klimatickým politikám hned dvě...
Extrémy počasí a klimatická změna: Jak o nich mluvit a psát — Kompas pro novináře

Extrémy počasí a klimatická změna: Jak o nich mluvit a psát — Kompas pro novináře

Přečtěte si český překlad výborného textu o tom, jak mluvit o extrémních projevech počasí. Text sepsali Ben Clarke (University of Oxford) a Friederike Otto (Imperial College London), vydala jej...
Decarbonization as a cure for energy poverty: The case for a strong Social Climate Fund

Decarbonization as a cure for energy poverty: The case for a strong Social Climate Fund

Obyvatelé i firmy mají problémy s placením účtů kvůli extrémně vysokým cenám energií. Současně navrhla Evropská unie nově rozšířit systém EU ETS na soukromý sektor. Zpoplatění uhlíku pro silniční...
Fosilní hyena: Jak EPH Daniela Křetínského ničí klima, profituje z energetické chudoby a ohrožuje demokracii

Fosilní hyena: Jak EPH Daniela Křetínského ničí klima, profituje z energetické chudoby a ohrožuje demokracii

Když se řekne EPH, jen málo lidí v České republice či v zahraničí si něco představí. Energetický a průmyslový holding (EPH) je přitom největší tuzemskou firmou a může zásadně ovlivňovat...
Voda nad zlato: Vodohospodářství mezi veřejným zájmem a soukromým ziskem v čase klimatické krize

Voda nad zlato: Vodohospodářství mezi veřejným zájmem a soukromým ziskem v čase klimatické krize

Voda coby zdroj nezbytný pro lidský život představuje lakmusový papírek, jehož prostřednictvím lidstvo mnohokrát v minulosti bylo nuceno přehodnotit své dosavadní praxe, ať už v rámci společenské...
Významné hrozby pro energetickou tranzici spojené s kritickými surovinami

Významné hrozby pro energetickou tranzici spojené s kritickými surovinami

Postupné navyšování podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE), přechod k elektromobilitě, úspory energií i snižování energetické intenzity s sebou přináší nesporná rizika pro energetickou bezpečnost...
Jak na solární elektrárny v obci

Jak na solární elektrárny v obci

Tato brožura vznikla v rámci projektové pracovní skupiny pro sdílení know-how Unie komunitní energetiky. Významně se na ní podílely organizace Frank Bold, Hnutí DUHA a EkoWATT.  Až 80 %...
Zpráva o průběhu konference Nadechnutí 2022

Zpráva o průběhu konference Nadechnutí 2022

20. - 22. května 2022 proběhla společná konference environmentálního a klimatického hnutí nazvaná Nadechnutí II. Navázala na dřívější konferenci Nadechnutí I, která se odehrála v roce 2014. O...
Výroba biopaliv a její dopady na českou krajinu

Výroba biopaliv a její dopady na českou krajinu

Studie Martina Abela, kterou vydal v září 2022 Klima tým Asociace pro mezinárodní otázky. Současná vláda stojí před úkolem na jednu stranu budovat obnovitelné zdroje energie, na stranu druhou...
Zisky nebo lidská práva: národní zpráva Social Watch 2022

Zisky nebo lidská práva: národní zpráva Social Watch 2022

Národní zpráva české koalice Social Watch 2022 je průběžnou zprávou o vývoji v oblasti sociálního rozvoje a odstraňování nerovností.  Autoři letošní zprávy jsou: Ilona Švihlíková, Tomáš...
Nová dohoda pro vaši obec: Šest kroků k soběstačnému, udržitelnému a spokojenému životu

Nová dohoda pro vaši obec: Šest kroků k soběstačnému, udržitelnému a spokojenému životu

Přečtěte si Novou dohodu pro vaši obec, která rozšiřuje program pro sociálně ekologickou transformaci Česka vydaný před časem pod názvem Nová dohoda. Aktuální Nová dohoda pro vaši obec přináší...
7 principů pro skutečně spravedlivou transformaci

7 principů pro skutečně spravedlivou transformaci

7 principů pro skutečně spravedlivou transformaci: rámec pro tvorbu politik a analýza dosavadního procesu transformace v České republice Klimatická a ekologická krize je tady a její dopady můžeme...
Progresivní redistribuce výnosů ze zdanění energie a emisních povolenek

Progresivní redistribuce výnosů ze zdanění energie a emisních povolenek

Loni v létě byl Evropskou komisí představen balíček legislativních návrhů Fit for 55. Ten má umožnit splnění společného unijního závazku snížit emise skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s rokem...
Genderová (ne)rovnost v českých klimatických politikách: propojování opatření v době zelené a společenské transformace

Genderová (ne)rovnost v českých klimatických politikách: propojování opatření v době zelené a společenské transformace

Cílem tohoto policy paperu z dílny Asociace pro mezinárodní otázky je zkoumat propojení problematiky změny klimatu s otázkou genderové rovnosti, a to v souvislosti s nutností tvořit transformační...
Budoucnost je feministická: Gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí

Budoucnost je feministická: Gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí

Genderová rovnost a intersekcionalita jsou témata, která jsou v českém klimatickém hnutí poměrně nová a postupně se dostávají do povědomí aktérek a aktérů v návaznosti na průběžně se utvářející...
Klimatické zákony v Evropě: briefing CAN Europe

Klimatické zákony v Evropě: briefing CAN Europe

Tento report od CAN Europe nabízí přehled situace v oblasti klimatické legislativy v Evropě, konkrétně v těchto zemích: Belgie, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Francie, Německo, Řecko,...
Pojišťovny a energetika na rozcestí: krmení fosilního monstra, nebo čistá energie svobody?

Pojišťovny a energetika na rozcestí: krmení fosilního monstra, nebo čistá energie svobody?

Ocitli jsme se na historické křižovatce. Klimatická krize, pandemie nemoci COVID-19 i probíhající ruská agrese na Ukrajině vykolejily společnost z běžného fungování a nastolily nové otázky o našem...
Studie potenciálu komunitní energetiky v obcích a bytových domech ČR

Studie potenciálu komunitní energetiky v obcích a bytových domech ČR

Studie se věnuje problematice komunitní energetiky v České republice s důrazem na stanovení hodnot technického a ekonomického potenciálu vybraných obnovitelných zdrojů a opatření vhodných k řízení...
Zapojujeme města do klimatických řešení 2: Návod pro obyčejné občan(k)y

Zapojujeme města do klimatických řešení 2: Návod pro obyčejné občan(k)y

Tento text vytvořily obyčejné občanky obyčejného města. V Liberci, kde pracujeme a žijeme, jsme založily spolek Rodiče za klima, z. s., s jehož členy a členkami jsme se pustili...
Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021

Stáhněte si naši výroční zprávu za rok 2021. 
Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022

Stáhněte si naši výroční zprávu za rok 2022. 
Implementing the Effort Sharing Regulation at the National Level

Implementing the Effort Sharing Regulation at the National Level

Report o snižování emisí v EU, v sektorech, které spadají do oblasti tzv. sdíleného úsilí (Effort Sharing Regulation), tedy sektory mimo evropský systém obchodování s emisními povolenkami EU...
Klimavize: Šest oblastí, kterými se musíme věnovat při řešení klimatické krize

Klimavize: Šest oblastí, kterými se musíme věnovat při řešení klimatické krize

Publikace Klimavize: šest oblastí, kterým se musíme věnovat při řešení klimatické krize shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu, jenž měl za cíl hledat aktuální velké příležitosti klimatického...
IPCC AR6 WGII: zpráva mezivládního panelu OSN o klimatu - Dopady, adaptace, zranitelnost (2022)

IPCC AR6 WGII: zpráva mezivládního panelu OSN o klimatu - Dopady, adaptace, zranitelnost (2022)

Shrnutí nová zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu na téma Dopady, adaptace a zranitelnost (2022). Jde o příspěvek Pracovní skupiny II (WGII) k Šesté hodnotící zprávě (AR6) o klimatu....
Spravedlivá transformace: Co se povedlo v zahraničí?

Spravedlivá transformace: Co se povedlo v zahraničí?

Uhelné regiony se potýkají se strukturálními problémy, které způsobil rozmach a pád jednoho odvětví. V Česku před námi stojí výzva, jak zajistit spravedlivý odklon od uhlí. Řada regionů po celém...
Spravedlivá transformace očima místních lidí: Politická doporučení místních občanských iniciativ pro proměnu uhelných regionů

Spravedlivá transformace očima místních lidí: Politická doporučení místních občanských iniciativ pro proměnu uhelných regionů

Politická doporučení zdola pro spravedlivou transformaci obsažená v této publikaci představují konkrétní návrhy na opatření pro úspěšnou ekonomickou proměnu uhelných krajů. Tato doporučení přitom...
Uhlíková dividenda na Slovensku

Uhlíková dividenda na Slovensku

Uhlíková dividenda je poměrně nový koncept, který může podle mnoha ekonomů i environmentálních vědců představovat účinnou a spravedlivou cestu k dosažení nulových emisí. Celkové výnosy z prodeje...
Nová Dohoda

Nová Dohoda

Jak si představit cestu Česka ven z klimatické krize? Právě vydaný dokument Nová dohoda nabízí odpověď! Nová dohoda je výsledkem dlouhodobého společného dialogu lidí z řad odborné...
Jak zapojit veřejnost do přeměny uhelných regionů: Spravedlivá transformace a participace

Jak zapojit veřejnost do přeměny uhelných regionů: Spravedlivá transformace a participace

Participace nemá v České republice velkou tradici, přitom je klíčovým prvkem demokracie - umožňuje veřejnosti, aby se zapojila do rozhodnutí, která se jí bezprostředně týkají. České uhelné...
Změna klimatu a dezinformace v českém informačním prostoru

Změna klimatu a dezinformace v českém informačním prostoru

Dezinformace týkající se klimatu jsou v českém prostředí nejvíce využívány jako mobilizační nástroj pro kritiku Evropské unie či jako argumentační podpora pro obhajobu konspiračních teorií. Ačkoli...
Co obsahuje klimatický balíček Fit For 55

Co obsahuje klimatický balíček Fit For 55

Je potřeba říct, že čím dříve začneme emise snižovat, tím méně negativním efektům změny klimatu budeme vystaveni (vlny veder, záplavy, požáry – všechny tyto jevy se s přibývající teplotou...
Klima se mění – a co my?

Klima se mění – a co my?

Vědeckou jistotu, že lidská činnost významně přispívá ke změně klimatu, dnes už nelze zpochybnit. Máme zhruba 10 let na to, abychom předešli klimatické katastrofě a učinili zásadní opatření,...
Energetická revoluce: jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv

Energetická revoluce: jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv

Růst průměrné globální teploty v důsledku činnosti člověka – především spalování fosilních paliv – se dostává do středu veřejného a politického zájmu. Příčinou jsou především prohlubující se...
Fosilní plyn: most do klimatického kolapsu

Fosilní plyn: most do klimatického kolapsu

Fosilní plyn je v posledních letech řadou energetických firem, lobbistických skupin i finančních institucí vydáván za součást řešení klimatické krize, “spolehlivého partnera” obnovitelné energie,...
UdrŽITELNÁ města: 6 příběhů, jak české obce reagují na výzvu klimatické transformace

UdrŽITELNÁ města: 6 příběhů, jak české obce reagují na výzvu klimatické transformace

NESEHNUTÍ vydává publikaci UdrŽITELNÁ města, ve které mapuje šest inspirativních příběhůz českých měst a obcí, které se pustily do boje s klimatickou krizí, a přibližuje procesy, díky kterým se...
6. hodnotící zpráva IPCC, část 1: shrnutí v češtině

6. hodnotící zpráva IPCC, část 1: shrnutí v češtině

Šestá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) vychází ve třech částech, které budou završeny ještě závěrečnou Syntézou. I aktuální první část zprávy, příspěvek Pracovní skupiny...
Zelená dohoda a nová Společenská zemědělská politika: kam kráčí unijní zemědělství?

Zelená dohoda a nová Společenská zemědělská politika: kam kráčí unijní zemědělství?

Změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti představují bezprostřední i dlouhodobé hrozby pro potravinovou bezpečnost v ČR i globálně. Sektor zemědělství se zároveň podílí na uvolňování...
Recommendations based on the workshop: Cultivating Just Transition in Central and Eastern Europe

Recommendations based on the workshop: Cultivating Just Transition in Central and Eastern Europe

Mezinárodní sympozium vytváří prostor pro sdílení příběhů spravedlivých změn několika centrálně východoevropských (CEE - Central Eastern European) regionů. Tyto zkušenosti mohou sloužit jako...
Climate Change 2021: The Physical Science Basis

Climate Change 2021: The Physical Science Basis

Zpráva, obsahující důkladné shrnutí současného pochopení klimatu, a to včetně jeho změn, dopadu lidského působení, úrovně uvědomění si možných klimatických situací v budoucnu a včetně informací o...
České klima 2021

České klima 2021

V souvislosti s ničivým tornádem, záplavami a dalšími extrémy uplynulého roku často slýcháváme, že český národ dokáže držet při sobě. Jednota je v dnešní době patrná i v názoru na změnu klimatu. Osm...
Zapojujeme města do klimatických řešení: Příručka pro Samosprávy a Aktivní Občan(k)y

Zapojujeme města do klimatických řešení: Příručka pro Samosprávy a Aktivní Občan(k)y

Brožura, která shrnuje možnosti, jak se města a obce mohou prakticky zapojit do ochrany klimatu. Naleznete zde informace, které vám pomohou se snižováním emisí skleníkových plynů (mitigace)...
Boosting Renewable Energy in the Visegrad Region: The Role of Businesses

Boosting Renewable Energy in the Visegrad Region: The Role of Businesses

Višegradské země - Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko - projevují velký obchodní zájem k dosažení pokrytí nákladů spotřeby elektrické energie pomocí obnovitelných zdrojů. Zatímco obchodní...
Celé znění tiskové zprávy Spolku Klimatické žaloby

Celé znění tiskové zprávy Spolku Klimatické žaloby

Spolek Klimatická žaloba ČR dnes (21. dubna 2021) podal správní žalobu na vládu České republiky a její ministerstva. Společnou žalobu podalo šest žalobců. Prvním z nich je spolek jako právnická...
Moje uhlíková stopa

Moje uhlíková stopa

Unikátní publikace zaměřená na výpočet uhlíkové stopy průměrného obyvatele domácnosti v Praze. Vyčíslena je uhlíková stopa bydlení (spotřeby energií), dopravy, potravin, odpadů a vybraných...
2020: Volební pololetí pražské koalice - Oblast dopravy

2020: Volební pololetí pražské koalice - Oblast dopravy

Spolek AutoMat provedl na konci roku 2020 hodnocení “volebního pololetí” pražské koalice v oblasti dopravy vzhledem k plnění programového prohlášení, požadavkům na udržitelnou mobilitu a vývoj...
Příručka pro organizace: Jak pomoci lidem překonávat překážky na cestě za udržitelností

Příručka pro organizace: Jak pomoci lidem překonávat překážky na cestě za udržitelností

Rostoucí počet měst, firem a neziskových organizací usiluje o přivedení svých občanů, zákazníků a příznivců k udržitelnému chování. Změna chování je obtížná. Zahrnuje práci s lidskou motivací,...
The Carbon Footprint of the European Union Military Sector:  A Scoping Study

The Carbon Footprint of the European Union Military Sector: A Scoping Study

Vypořádání se s globální klimatickou krizí vyžaduje razantní změny v průběhu následující dekády a dále. Všechny sektory podstupují stále narůstající kontroly ohledně snižování jejich emisí...
Tackling Energy Poverty Through National Energy and Climate Plans: Priority or Empty Promise?

Tackling Energy Poverty Through National Energy and Climate Plans: Priority or Empty Promise?

Energetická chudoba je stále zhoršujícím se problémem v EU. Téměř 34 miliónu lidí si nemůže dovolit platit za elektřinu či teplo ve svých domácnostech. Okolo 15% evropanů žije v nedostačujících...
Climate Reality Check 2020

Climate Reality Check 2020

Zpráva Climate Reality Check přináší aktuální poznatky vědy o klimatu a důsledcích, které nastanou, pokud nedojde k rychlému omezení skleníkových plynů. Zpráva shrnuje aktuální stav vědeckého...
Poškozené zdraví populace v Ústeckém kraji

Poškozené zdraví populace v Ústeckém kraji

Zdravotní stav populace pánevních okresů Ústeckého kraje se i po třiceti letech významně liší od průměru v ČR. Střední délka života u mužů i žen je o dva roky kratší,...
Klimatická změna – fenomén současnosti

Klimatická změna – fenomén současnosti

Na Zemi v současnosti dochází k významným relativně rychlým jevům a procesům, které zahrnujeme pod pojem „klimatická změna“. Jejím nejvýraznějším projevem je globální oteplování....
All-Consuming: Building a Healthier Food System for People and Planet

All-Consuming: Building a Healthier Food System for People and Planet

Organizace UK Health Alliance on Climate Change spojuje doktory, sestry a jiné zdravotníky, kteří se zasazují o prosazování reakcí na změnu klimatu, které chrání a podporují veřejné zdraví. Jejich...
Vision or division? What do National Energy and Climate Plans tell us about the EU power sector in 2030?

Vision or division? What do National Energy and Climate Plans tell us about the EU power sector in 2030?

Rapidní dekarbonizace výroby elektrické energie bude klíčovou záležitostí ke snížení globálního oteplování na 1.5°C. V tomto posudku think-tank Ember používá National Energy & Climate Plans...
Zmatená klimatická politika Česka nás k plnění cílů Pařížské dohody příliš nepřibližuje. Spíše naopak (zpráva k plnění Pařížské dohody 2020)

Zmatená klimatická politika Česka nás k plnění cílů Pařížské dohody příliš nepřibližuje. Spíše naopak (zpráva k plnění Pařížské dohody 2020)

Monitorovací zpráva Social Watch a Klimatické koalice k plnění Pařížské dohody 2020 Naše současná civilizace mohla vzniknout jedině díky vhodným klimatickým podmínkám, jež nastaly po konci poslední...
Politika ochrany klimatu v Česku: slova ztracená ve větru

Politika ochrany klimatu v Česku: slova ztracená ve větru

Publikaci vydali Klimatická koalice a Centrum pro dopravu a energetiku, 2020 Editor: Tomáš Jungwirth Autoři a autorky: Jiří Beneš, Kateřina Davidová, Jiří Dlouhý, Jan Freidinger, Petr Holub, Tomáš...
EU funds for a green recovery: Recommendations to steer EU regional and recovery funding towards climate neutrality

EU funds for a green recovery: Recommendations to steer EU regional and recovery funding towards climate neutrality

Analýza s názvem „Evropské fondy pro zelené oživení“ zveřejněná Climate Action Network Europe a CEE Bankwatch Network představuje konkrétní opatření uvedené v Národních energetických a klimatických...
Extrémní počasí a klimatická změna: briefing

Extrémní počasí a klimatická změna: briefing

Briefing vydaný 9. 7. 2020 na tiskovém semináři věnovaném souvislostem humanitárních dopadů extrémního počasí s emisemi skleníkových plynů.  Většina oblastí světa, zejména pak severní...
Jak může česká síť zvládnout útlum uhelných elektráren a nástup obnovitelných zdrojů

Jak může česká síť zvládnout útlum uhelných elektráren a nástup obnovitelných zdrojů

Informační list shrnující výsledky modelování dopadů odstavení uhelných elektráren do roku 2030 na českou elektrizační soustavu. Glopolis a Frank Bold, vydáno v Praze, květen 2018 Aktuální...
Funding climate and energy transition in the EU: The untapped potential of regional funds

Funding climate and energy transition in the EU: The untapped potential of regional funds

Posudek evropských fondů regionálního rozvoje a soudržnosti z hlediska investic do energetické infrastruktury v letech 2014-2020 Ke stažení zde: 
Pave the way for increased climate ambition

Pave the way for increased climate ambition

Zpráva o příležitostech a nedostatcích finalizovaných Národních energeticko-klimatických plánů v Evropě.  Publikováno v červnu 2020 sítí Climate Action Network (CAN) Europe a asociací...
Klimatická změna – online kurz pro pedagogy.

Klimatická změna – online kurz pro pedagogy.

Datum konání: Dlouhodobý kurz. Místo konání: online. Témata: Globální rozvojové vzdělávání Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ Počet hodin: 6. Lektor:...
Česko chrání klima aneb příklady dobré praxe

Česko chrání klima aneb příklady dobré praxe

Informačně-osvětový dokument „Česko chrání klima“ se dočkal zveřejnění při příležitosti 50. výročí Dne Země. Film představuje pestrou škálu klimatických opatření realizovaných městy, podniky,...
Ochrana klimatu

Ochrana klimatu

Autoři: Jan Hollan a Yvonna Gaillyová Vydavatel: ZO ČSOP VeronicaRok vydání: 2019 Počet stran: 75Kategorie: Ochrana klimatu a ovzduší Originální příručka...
Klimatická krize! Mýty a fakta o stavu planety

Klimatická krize! Mýty a fakta o stavu planety

Autoři: Bedřich Moldan a Michaela Pixová Klima na Zemi se v posledních desetiletích mění tak pronikavě a přináší s sebou tak negativní dopady, že mluvíme o globální klimatické krizi. Svět se...

Analýza: Kolik ještě zbývá z „uhlíkového rozpočtu“, máme-li zamezit globálnímu oteplení o více než 1,5 ° C?

Podpisem Pařížské dohody o změně klimatu se v roce 2015 téměř všechny země zavázaly, že společně udrží nárůst globální teploty „výrazně“ pod hranicí 2°C v porovnání s obdobím před...
Jídlo nás spojuje

Jídlo nás spojuje

Nestihli jste výstavu Jídlo nás spojuje? Nebo se chcete k souvislostem mezi klimatickou změnou, potravinovou bezpečností a genderovou nerovností vracet? Pak jsme právě pro vás připravili...

Ertug Ercin: Sustainable Water Management

Prezentace k přednášce konané 10. října 2017 v Praze. Ertug Ercin, Water Footprint Network Sustainable Water Management: Water Footprint Assessment Udržitelné hospodaření s vodou:...

Když klima není prima

Infolist s podtitulem "jak připravit sebe a rozvojový svět na změnu klimatu" shrnuje názory ekologických a rozvojových organizací na možnosti a výzvy adaptace na klimatickou změnu a představuje...

Cesta podél plynovodu

Příběh stavby plánovaného Kaspického megaplynovodu. Více v multimediální reportáži projektu Walking the Line Úryvek z reportáže: Eurokaspický megaplynovod je projektován jako klíčový prvek...
Místní ekonomika a klimatické změny

Místní ekonomika a klimatické změny

Stáhněte si sborník ze semináře Open Space, který proběhl 3.–7. února 2016 v Centru Veronica Hostětín. Místní ekonomika v kontextu klimatických změn. V pořadí již desátý seminář...

Změna klimatu: Výzva pro globální zodpovědnost II.

Aktualizace brožury Změna klimatu: výzva pro globální odpovědnost o analýzu Pařížské dohody - dokumentu vzešlého z COP 21, klimatické konference v Paříži v prosinci 2015. Stáhnout

Pařížská dohoda - přelomový krok pro ochranu klimatu

Infolist zaměřený na rozbor Pařížské dohody - klíčového výstupu klimatické konference v Paříži. Je smlouva průmolová? Proč? Jakým oblastem se věnuje? Odpovědi a mnohem více se dozvíte v našem...

Finance pro budoucnost. Klimatické financování pro rozvojové země

Infoleták o financování adaptačních a mitigačních opatření v rozvojových zemích, které dopady změny klimatu cítí v mnohem větší míře než země rozvinuté, ale které mají mnohem méně prostředků na...

H.J. Schellnhuber: The Climate Change Problem and its Transformative Solutions

Powerpointová prezentace přednášky H.J. Schellnhbera na jeho přednášce v Praze z 29. září 2015. Pouze pro účastníky přednášky. Prezentaci jako celek ani její jednotlivé slidy není možné šířit...

Aktualizace: Finance pro budoucnost. Klimatické financování pro rozvojové země

Aktualizace infoletáku o financování adaptačních a mitigačních opatření v rozvojových zemích, které dopady změny klimatu cítí v mnohem větší míře než země rozvinuté, ale které mají mnohem méně...

Infolist - Klimatičtí uprchlíci

Infolist o dopadech změny klimatu, suchu, ekologické migraci a roli České republiky. „Pomáhat uprchlíkům v zemi původu.“ Toto zaklínadlo českých politiků na řešení migrační krize...

Adaptační strategie ČR

Vláda v říjnu 2015 schválila klíčový dokument pro další směřování environmentální politiky na národní a regionální úrovni. Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - tzv....

Pařížská klimatická konference

Infolist o klimatické konferenci v Paříži. Co se od konference očekává? Jaká jsou klíčová témata? Jaké jsou výchozí pozice hlavních hráčů? Co a k čemu jsou INDCs? To vše se dozvíte v tomto...

Výroční zpráva za rok 2014

 

Seminář Praha pod pokličkou

Seminář pro všechny, kteří chtějí vědět, jak chránit klima a ovzduší ve městech.  Viktor Třebický: Příčiny a dopady znečištěného ovzduší v Praze Jan Hollan: Příčiny a dopady změny...
  Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change

Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change

Třetí část Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Její plná verze je ke stažení zde.

Nejnovější vědecké poznatky o změně klimatu

Brožurka o poznatcích první části Páté zprávy IPCC, která se zabývala Fyzikálními základy změny klimatu.
Fyzikální základy - shrnutí pro politické představitele

Fyzikální základy - shrnutí pro politické představitele

Shrnutí pro politické představitele první části Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) - přeložené do češtiny. Stáhnout
Climate change 2013. The Physical Science Basis

Climate change 2013. The Physical Science Basis

První část Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Její plná verze je ke stažení zde.

Mezivládní panel pro změnu klimatu a pátá hodnotící zpráva

V novém infolistu se dozvíte, co je Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) a jak vznikala Pátá hodnotící zpráva. Stáhnout
State of the Climate in 2012

State of the Climate in 2012

Studie Americké Meteorologické společnosti a Úřadu pro oceán a atmosféru hodnotí nejdůležitější aspekty klimatické změny v roce 2012: stoupající teplotu, zvedající se hladinu i salinitu oceánů,...

Výroční zpráva za rok 2012

 

Co přinesly projekty v Hostětíně? 20 let na cestě k Energetické soběstačnosti

Oodborná analýza přínosů projektů z hlediska ekologického, ekonomického a sociálního. Vydal Ekologický institut Veronica. Stáhnout
Redrawing the energy-climate map

Redrawing the energy-climate map

Mezinárodní energetická agentura navrhuje 4 konkrétní opatření pro energetický sektor, která světu pomohou udržet oteplení pod 2 stupni Celsia. Zároveň upozorňuje, že i energetike se musí...
Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience

Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience

Komunity chudých lidí, kteří žijí v chudých pobřežních městech a na nízko položených místech, jsou nejvíce ohroženi dopady klimatické změny a současně nejméně schopni se na ni adaptovat,...

Konference: Na cestě k energetické soběstačnosti obcí a regionů

Starostové a zástupci regionů z Čech, Rakouska a Německa prezentovali své úspěchy a zkušenosti na cestě k energetické soběstačnosti. Podívejte se na jejich prezentace. Konference se konala...

Bio: Zachránce klimatu?

Zpráva organizace foodwatch zaměřená na skleníkový efekt konvenčního a ekologického zemědělství v Německu na základě studie „Dopad německého zemědělství na klima“ Institutu pro ekologický...

Lies Craeynest: Climate change, an issue of justice

Prezentace Lies Craeynest (Oxfam EU) o postoji rozvojové organizace k problematice klimatických změn. Stáhnout

Juraj Mesík: Klimatické změny a rozvojová pomoc

Prezentace Juraje Mesíka (UP Olomouc a UK Bratislava) ke klimatickým změnám, jejich příčinám a dopadům a důsledkům pro rozvojové země. Stáhnout
How coal power plants make us sick

How coal power plants make us sick

Nová studie shrnuje vědecká fakta o dopadech znečištění z uhelných elektráren na zdraví Evropanů. Obsahuje jak vyčíslení ekonomických nákladů poškození zdraví, tak svědectví řady lékařů a...

Břidlicový plyn: nekonvenční a nechtěný

Infolist představuje kladné a záporné stránky těžby břidlicového plynu a mapuje současnou situaci v řadě států EU i zbylého světa. Stáhnout

Exkurze za dobrými příklady komunální energetiky

Klimatická koalice ve spolupráci s Callou a Veronicou pořádala v roce 2012 tři exkurze. Podívejte se na navštívené cíle. 1. Pirna (Sasko, DE) Pirna má komplexní energeticko-klimatickou...
Bill McKibben: Zeemě. Jak přežít na naší nové nehostinné planetě

Bill McKibben: Zeemě. Jak přežít na naší nové nehostinné planetě

„Globální oteplování již není jen teoretickou či budoucí hrozbou, není hrozbou vůbec. Je skutečností, v níž žijeme,“ konstatuje ve své nejnovější knize zakladatel mezinárodní iniciativy 350.org...
Urbanism in the Age of Climate Change / Peter Calthorpe

Urbanism in the Age of Climate Change / Peter Calthorpe

Architekt Calthorpe popisuje, jak mohou města přežít a adaptovat se na měnící se klima. Nakladatel: Island Press 2011. Formát: 176 stra, pevná vazba.

Small is Profitable: The Hidden Economic Benefits of Making Electrical Resources the Right Size

Authors: André Lehmann, Amory Lovins, Karl Rabago, Joel Swisher, Ken Wicker Stáhnout

Climate Change 2007 - The Physical Science Basis

Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Více zde.

Země na misce vah / Al Gore

Ekologie a lidský duch. Nakladatel: Argo 2000 Formát: 376 stran, vázaná vazba

Země jako skleník (Proč se bát CO2) / Lubomír Nátr

Odpověď na otázky - Kdo nebo co stojí za globálním oteplováním, co je příčinou zvýšeného výskytu extrémních klimatických jevů aj.  Nakladatel: Academia 2006 Formát: 142 stran, brožovaná...
Zachraňme klima - Globální oteplování

Zachraňme klima - Globální oteplování

autor: Staud Toralf, Reimer Nick Jen úspornými zářivkami naši planetu nezachráníme! Změna klimatu je tady - to už se dnes nikdo neodvažuje popírat. Teď se všude horečně diskutuje o tom, že je...

Velká kniha o klimatu Zemí koruny české / Václav Cílek, Jiří Svoboda, Zdeněk Vašků

Kniha je určena všem milovníkům české historie, ale nejen jim. Mimořádným přínosem celé knihy je příloha věnovaná meteorologii. Nakladatel: Regia, 2003  Formát:  656 stran, vázaná...

Uhlík v ekosystémech České republiky v měnícím se klimatu

Autor: Michal V. Marek Kniha nabízí ucelený pohled na cyklus uhlíku v podmínkách ČR, a to především v kontextu antropogenní klimatické změny. Zabývá se jak ekofyziologickými aspekty ukládání...

Tsunami je stále s námi / Václav Cílek

Eseje o klimatu, společnosti a katastrofách. Nakladatel: Alfa Publishing 2006 Formát: 344 stran, vázaná vazba

Racionálně o globálním oteplování

Autor: Miroslav Kutílek Vlivem médií, většiny politiků a některých skupin vědců převládá ve veřejnosti mínění, že současné globální oteplování způsobilo lidstvo svou činností, hlavně spalováním...

Průvodce světem počasí (Fotografická cesta oblaky) / Michael Allaby

Neobyčejná cesta zemskou atmosférou pobaví i poučí o všem kolem vývoje počasí. Nejnovější satelitní a vesmírné snímky ukazují nový pohled na extrémní projevy počasí naší planety. Nakladatel:...
Počasí

Počasí

Počasí vám pomocí úchvatného vizuálního zpracování obsahu (obrázky vytvořené na počítači, fotografie, názorná schémata, grafické mapy, průrezové kresby) odhaluje důležité meteorologické jevy,...
Počasí / B. Buckley a kol.

Počasí / B. Buckley a kol.

Tento průvodce vám vysvětlí, jak vzniká počasí, popisuje každodenní jevy i extrémní projevy jako jsou hurikány a tornáda. Odhaluje vliv klimatu na rostlinstvo, zvířata i člověka, předkládá...

Nepříjemná pravda / Al Gore

Naše planeta v ohrožení – globální oteplování a co s ním můžeme udělat. Nakladatel: Argo 2007 Formát: 329 stran, brožovaná vazba

Měníme podnebí / Tim Flannery

Minulost a budoucnost klimatických změn. Nakladatel: Dokořán, 2007 Formát: 272 stran, vázaná vazba  

Meteorologie a klimatologie / Miroslav Vysoudil

Učební text ukazuje praktickou využitelnost poznatků včetně dopadů celospolečenských aktivit lidstva na globální životní prostředí. Nakladatel: Univerzita Palackého v Olomouci,...

Jak vzniká počasí / Jan Bednář, Jaroslav Kopáček

Kniha předních českých odborníků oboru meteorologie si klade za cíl seznámit čtenáře s těmi poznatky o dějích v atmosféře Země, jež nejvíce ovlivňují formování počasí. Čtenář se postupně seznámí s...

Malá doba ledová / Brian M. Fagan

Jak klima formovalo dějiny v letech 1300-1850. Nakladatel: Academia, 2007 Formát: 292 stran, vázaná vazba

Historie a změny klimatu / Pascal Acot

Od velkého třesku ke klimatickým katastrofám. Nakladatel: Karolinum 2006  
Globální změna klimatu / Vicente Barros

Globální změna klimatu / Vicente Barros

Na globální oteplování, náhradní zdroje energie a mnoho dalších autor nahlíží z hlediska ekologického, geografického, sociálně-antropologického i politického. Nakladatel: Mladá fronta, edice:...

Globální změna/Milan K. Jermář

Cesta ze světového chaosu do budoucnosti. Na základě rozboru vlivu přírodních faktorů a civilizačníhoprocesu na hydrometeorologické jevy a ekologickou situaci autor rozebírá a definuje...

Globální oteplování / John Hougton

Úvod do studia změn klimatu a prostředí. Nakladatel: Academia 1998Formát: 228 stran, brožovaná vazba

Energie pro 21. století / Pierre Bacher

Autor se ve své knize pokouší postihnout mnohočetné tváře problematiky energie - potřeby, zdroje, ekonomická hlediska, zdravotní a enviromentální dopady … Nakladatel: HZ Editio 2002Formát:...

Drsné počasí / Bruce Sterling

Říkají si lovci - lovci bouří, smrští, tornád. Jejich životem, štěstím i prokletím, je drsné počasí - zničené klima naší planety, které se stalo příčinou nekončící řady přírodních a ekologických...

Atlas podnebí Česka / Kolektiv autorů

Hledáte místo s nejdelším slunečním svitem? Zajímá vás kolik tropických dnů můžete ročně čekat ve vašem městě? Potřebujete vědět, jak často u vás prší? Odpověď na tyto a další podobné otázky vám...
Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší / Braniš, Martin - Hůnová, Iva (eds.)

Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší / Braniš, Martin - Hůnová, Iva (eds.)

Publikace, na níž se podílel tým předních českých odborníků na životní prostředí, se věnuje problematice atmosféry, klimatu a kvality ovzduší v širokých souvislostech, jež přesahují pouhý...
Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?

Zemědělci v zemích Jihu tváří v tvář změně klimatu: Původci, oběti nebo zachránci?

Jak spolu souvisí dvě hlavní témata této brožury - zemědělství a změna klimatu ? Většinu z nás jako první napadne vliv změny klimatu na zemědělství: nepředvídatelnost počasí,...

James Hansen: Proč musím vystoupit na téma změny klimatu

Titulky k videu jssou přeložené do češtiny, jejich zobrazování můžete zapnout a video shlédnout zde: http://www.ted.com/talks/james_hansen_why_i_must_speak_out_about_climate_change.html

Approaching a state shift in Earth´s biosphere

Skupina vědců z různých zemí světa varuje, že populační růst, dalekosáhlé devastace přírodních ekosystémů a klimatická změna mohou způsobit nevratné změny v zemské biosféře. Pokud se nepokusíme...

Změna klimatu a její dopady: hlavní hrozba 21. století

Studie Střediska bezpečnostní politiky (FSV UK) detailně shrnuje aktuální poznatky ohledně dopadů klimatické změny a rizik z toho plynoucích. Dále je pozornost věnována dopadům měnících se...

Reakce CzechGlobe na komentář V. Cílka ke studii o vývoji klimatu v ČR

Při prvním představení závěrů výzkumu o budoucím vývoji klimatu v ČR se Hospodářské noviny optaly na názor Dr. Václava Cílka, který prohlásil, že oteplování v nejbližších 30 až 40 letech vůbec...

Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny a návrhy adaptačních opatření v ČR

Pod vedením Českého hydrometeorologického ústavu zpracovalo 5 českých výzkumných center studii s plným názvem Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního...

Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny a návrhy adaptačních opatření v ČR

Pod vedením Českého hydrometeorologického ústavu zpracovalo 5 českých výzkumných center studii s plným názvem Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního...

Infolist Vyhrňme si nohavice

Publikace o přizpůsobení se globálním změnám podnebí poukazuje především na to, že rostoucí znečištění skleníkovými plyny – a následné globální změny podnebí – tvrdě dopadne zejména na  chudé...

Zvláštní zpráva IPCC o extrémních událostech počasí

Český překlad shrnutí zvláštní zprávy IPCC o provázanosti etrémních událostí počasí a klimatické změny. Anglický originál shrnutí SREX byl odsouhlasen a přijat Mezivládním panelem pro klimatickou...

Infolist k summitu OSN o změně klimatu v Durbanu 2011

Informační list nejen pro novináře shrnuje základní body programu nadcházejícího celosvětového summitu, popisuje historii klimatických vyjednávání i přibližuje praktické pozadí konference. Stáhnout

Co si myslí vědci o globálním oteplování?

Pojednání Jana Hollana, pracovníka Centra výzkumu globální změny AV ČR, o vědeckém konsenzu ohledně probíhající klimatické změny. Stáhnout

Východoafrický hladomor

Organizace Glopolis shrnula příčiny i širší souvislosti hladomoru v Africe. Dotkla se také problematiky hladomoru v době globalizace a propojení se změnou klimatu. Stáhnout

Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic

Studie Mezinárodního programu pro monitorování a hodnocení arktických oblastí. Zjistila, že pozitivní zpětná vazba již nyní zvyšuje rychlost oteplování arktických oblastí a tím i rychlost tání...

Adaptace na nepřízně osudu

Tato brožura doprovází putovní výstavu fotografií dokumentujících vliv globálního oteplování na chudé komunity rozvojových zemí. Výstava je výstupem tříletého projektu s názvem Klimatické změny a...

Manual on How to Navigate in a Changing Climate: Building upon Communities Resilience (EN)

This Manual aims to become the first comprehensive material relating to Climate Change in the context of development cooperation in the Czech Republic. Stáhnout

Vědecký průvodce skepticismem vůči globálnímu oteplování

Přehledný, srozumitelný text na odborné úrovni, do kterého přispělo více než dvacet odborníků z celého světa. Originál v angličtině napsal John Cook, český překlad pořídili Jiří Došek a Jan...

Signály EEA 2010 - Biodiverzita, Klimatická změna a vy

Krátké zajímavé příběhy - "signály" - podněcující veřejnou diskusi o politice životního prostředí vydává Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) každý rok. Co se týká problematiky...

Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí o plnění závazků z Kjótského protokolu

Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), ukazuje, že velké snížení emisí v letech 2008 a 2009 dává "evropské patnáctce" (EU 15) náskok při dosahování lepších výsledků v rámci...

Kodaňská diagnóza - zpráva světu o nových poznatcích klimatologie

Nová globální shrnující práce připravená skupinou 26 vůdčích světových badatelů v oboru klimatu. Zpráva připravená před 15. konferencí smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu...

Úspory energie 2020 - jak ztrojnásobit dopad energetických úspor v Evropě?

Studie ukazuje, jakým způsobem může EU splnit svůj závazek v oblasti energetické efektivity - snížit energetickou spotřebu o 20% do roku 2020. Autoři vyčíslují účinnost současných opatření a...

Výroční zpráva NOAA o stavu klimatu za rok 2009

Národní úřad pro oceány a ovzduší (NOAA) vydal výroční zprávu, na níž se podílelo 300 vědců ze 48 zemí světa. Potvrzuje, že v poslední dekádě dosáhlo globální oteplování největších...

Změna klimatu a lidské zdraví

Prezentace byla podkladem pro přednášku, jež proběhla v Brně 4. května 2010 v rámci regionálního semináře "Globální změna klimatu - fikce a fakta". Obsahuje výčet možných zdravotních rizik a...

Čistá energie pro rozvojové země

Rostoucí počet obyvatel naší planety, zvyšující se poptávka po energiích a klimatické změny představují zásadní ohrožení přírodních systémů, na nichž je naše civilizace závislá. Pro ochranu...
Wind Energy and Electricity Prices

Wind Energy and Electricity Prices

Analýza případových studií z Německa, Dánska a Belgie provedená poradenskou firmou Pöyry pro Evropskou asociaci větrné energetiky EWEA zaměřená na dopady větrné energie do cen elektrické energie...

Fakta a výmysly o chybách IPCC

Článek z blogu www.realclimate.org ze 14. února 2010, IPCC errors: facts and spin do češtiny přeložili Jiří Došek a Jan Hollan, 26. února 2010. Stáhnout

Politika ochrany klimatu ČR

Prezentace Martina Bursíka k představení koncepce ministretsva životního prostředí na snížení českých emisí skleníkových plynů ze 7. května 2009. Stáhnout

Kodaňská diagnóza: často kladené otázky

Překlady vysvětlujících rámečků, čili obvykle kladených otázek a jednoduchých odpovědí („FAQ“) obsažených ve 64-stránkové zprávě Kodaňská diagnóza pořídili Jiří Došek a Jan Hollan v prosinci...

Kodaňská diagnóza

Kodaňská diagnóza, jejíž příprava zabrala celý rok, dokumentuje hlavní zjištění vědy o změně klimatu, k nimž dospěla po publikování přelomové Čtvrté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu...

Souhrnná zpráva pro politické představitele a Kodaňská výzva - exekutivní shrnutí

Překlad Kodaňské výzvy vydané čelnými reprezentanty světové podnikatelské sféry v říjnu 2009.  Stáhnout

Právo na rozvoj v klimaticky stísněném světě - rámec „skleníkových rozvojových práv“

Rámec ochrany klimatu navržený na podporu záchranného programu na stabilizaci klimatu a současně hájící právo všech lidí na dosažení důstojného stupně udržitelného lidského rozvoje, kdy už nejsou...

Úspora elektřiny: méně nákladů, méně elektráren, méně CO2

Německý originál dokumentu na http://amper.ped.muni.cz/gw/elektrina/stromsparen.pdf Stáhnout

Politika ochrany klimatu ČR

Politika navazuje na evropský klimaticko-energetický balíček. Obsahuje sadu konkrétních nástrojů a opatření, které povedou ke snižování produkce skleníkových plynů. Při naplnění ambiciózních cílů...

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu

Český překlad úmluvy přijaté v roce 1992 od níž se odvíjí Kjótský protokol a další nástroje. Stáhnout

Politika ochrany klimatu v České republice

Prezentace z cyklu regionálních seminářů Cally a Ekologického institutu Veronica. Autor Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku. Stáhnout

Kjótská dohoda na konci, co dál?

Prezentace z cyklu regionálních seminářů Cally a Ekologického institutu Veronica. Autor Mgr. Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku. Stáhnout

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět

Prezentace z cyklu regionálních seminářů Cally a Ekologického institutu Veronica. Autor Mgr. Jan Doležal, Glopolis. Stáhnout

Promění se naše příroda? Změna klimatu a motýli

Prezentace z cyklu regionálních seminářů Cally a Ekologického institutu Veronica. Autor Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum Akademie věd ČR. Stáhnout

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Prezentace z cyklu regionálních seminářů Cally a Ekologického institutu Veronica. Autor RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Stáhnout

Změna klimatu - příčiny, dopady, zpětné vazby, projekce

Prezentace z cyklu regionálních seminářů Cally a Ekologického institutu Veronica. Autor RNDr. Jan Hollan, Ph.D., Ekologický institut Veronica. Stáhnout

Jak hospodařit s dešťovou vodou

Publikaci „Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku – Praktický rádce pro obnovu propustnosti povrchů a zasakován“ vydal Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., ve spolupráci...

Kalkulačka uhlíkové stopy

Informační leták o klimatické kalkulačce - nástroji pro výpočet vaší uhlíkové stopy v domácnosti. Projekt vznikl v rámci české Klimatické koalice. Vlastní algoritmus kalkulačky vytvořila...

Jak vybírat chladničku?

Leták s několika základními pravidly sdružení SEVEN k výběru chladničky či mrazničky, kterými bychom se měli řídit. Při jejich dodržení si zakoupíte chladničku či mrazničku, která bude odpovídat...

The Story of Cap & Trade

Příběh Cap & Trade je rychlým faktickým pohledem na řešení, o kterých se diskutuje v Kodani a na Capitol Hill. Annie Leonard představí obchodníky s energií a finančníky z Wall Street, kteří se...

Arktida: klimatické zpětné vazby a jejich globální důsledky

Studie WWF (Světového fondu na ochranu přírody) Lidmi vyvolaná změna klimatu zasáhla Arktidu dříve, než se čekalo. Během posledních několika desetiletí se Arktida  otepluje přibližně...

G8 2009 climate scorecards

Climate performance of Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, United Kingdom and United States of America. Backg round information for China, Brazil, India, Mexico and South...

Global Greenhouse Reality

A closing window of opportunity... study made by Dr. Martin Sommerkorn, Senior Climate Change Advisor from WWF Arctic Programme. Stáhnout

Změna klimatu: rychlejší, silnější, časnější

Evropská aktualizace věd o klimatu. Přehled vědeckých poznatků veřejněných až po tvrté hodnotící zprávě IPCC Změna klimatu 2007.   Připravila: Dr Tina Tin Stáhnout

Politika ochrany klimatu v České republice

Mgr. Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku; předneseno na konferenci Globální změna klimatu – fikce a fakta. Stáhnout

Energeticky úsporné spotřebiče - jak je vybírat?

Hledáte nejúspornější spotřebiče na našem trhu? Tento leták informuje jak na to .. na domovských stránkách pak najdete internetovou databázi domácích elektrospotřebičů, která obsahuje pouze...

The Age of Stupid

Píše se rok 2055 a my se ocitáme v archivu lidstva v Antarktidě. Zarmoucený archivář nás provádí filmovými materiály ze začátku 21. století, aby nám ukázal začátek konce; čas, kdy bylo ještě...

EmployRES - The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in the European

Dosažení cíle EU mít 20 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020 by mělo vést k vytvoření zhruba 2,8 milionu pracovních míst v odvětví obnovitelné energie a celkové přidané hodnotě ve...

Účast veřejnosti v integrovaném povolování – analýza EPS

Ekologický právní servis vypracoval analýzu, která se zabývá dvěma praktickými problémy, jež v současné době snižují efektivitu účasti veřejnosti v integrovaném řízení: neuskutečněnou transpozicí...

The Human Face of Climate Change

Kvůli následkům klimatických změn umírá každým rokem na celém světě 315 tisíc lidí a způsobené škody jsou odhadovány na 125 miliard dolarů. 325 milionů lidí pociťuje dopady velmi citelně. Do roku...

A Climate for Recovery

Krizové balíčky pro opatření před změnou klimatu po celém světě v jednom reportu. Stáhnout

Svět v krizi: Zdroje a ekonomiky pro chudé

Manifest vydaný k českému předsednictví EU,  kterou vydal Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.  V dobách krize obvykle nejvíce trpí chudí. Kumulativní dopady...

Between Poznan and Copenhagen: The climate train in the Valley of death

Dokument německé organizace Germanwatch shrnuje nejdůležitější výsledky klimatického summintu v polské Poznani 1.-12.12.2008) a nabízí výhled na jednání pro následující summit v Dánsku...

Science - Historical Warnings of Future Food Insecurity

Nová vědecká práce z časopisu Science, jež kalkulovala růst pravděpodobnosti extrémně horkých teplotních výkyvů v důsledku globálního oteplování a jeho dopady na produkci potravin. Stáhnout

Globální oteplení po 20 letech: Body zvratu nadosah

Překlad prezentace Jima Hansena, které promítal při červnovém slyšení v kongresovém výboru. Stáhnout

Dopady měnícího se podnebí Evropy – hodnocení 2008 založené na ukazatelích

Překlad Exekutivního shrnutí zprávy EEA: Dopady měnícího se podnebí Evropy - hodnocení 2008 založené na ukazatelích. Stáhnout

Změna klimatu a voda - Technická zpráva VI Mezivládního panelu

Záznamy pozorování a klimatické projekce poskytují četná svědectví, že zdroje sladké vody jsou zranitelné a mohou být  potenciálně  silně ovlivněny změnou klimatu, se širokým rozsahem...

Cutting carbon, not economic growth: Germany's path

Do roku 2020 může Německo snížit 30 % emisí skleníkových plynů oproti roku 1990 bez omezení ekonomického růstu... Stáhnout

Stanovisko českých ekologických organizací k odborné debatě o globálních změnách podnebí

České diskuse o globálních změnách se od počátku účastní i ekologické organizace a někteří její aktéři občas bezděky podsouvají názory, které neziskové organizace rozhodně nesdílí. Proto názor...

Ekologická stopa - Unese Země vaše kroky?

Publikace o konceptu ekologické stopy pro žáky a studenty základních a středních škol. Stáhnout

Summary for Policymakers of the Synthesis Report

.. of the IPCC 4th Assessment Report DRAFT COPY 16 NOVEMBER 2007, This Synthesis Report is based on the assessment carried out by the three Working Groups of the IPCC. It provides an integrated...

Climate Change 2007: Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability

Změna klimatu 2007: Dopady klimatických změn, adaptace a zranitelnost. Toto shrnutí představuje klíčové politicky významné závěry Pracovní skupiny II ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního panelu...

Climate Change 2007: The Physical Science Basis

Změna klimatu 2007: Vědecké aspekty. Příspěvek Pracovní skupiny III ke čtvrté hodnotící zprávě IPCC. Toto shrnutí pro politické činitele bylo oficiálně schváleno na 10. zasedání Pracovní skupiny I...

Nuclear Energy and Climate Change

Jaderná energie a změna klimatu. Autor: Felix Chr. Matthes. Mýty a realita jaderné energie – Nuclear Issues Paper No. 6. Stáhnout

Climate change and a European low-carbon energy system

Změna klimatu a evropský nízkouhlíkový energetický systém. Autor: Evropská agentura pro životní prostředí. Tato zpráva představuje posouzení možných cest pro snižování emisí skleníkových plynů...

Climate Solutions: The WWF Vision for 2050

Paper prepared for WWF’s Global Energy Task Force by Karl Mallon, Greg Bourne and Richard Mott. This WWF report seeks to answer the question: “Is it technically possible to meet the growing global...

Air pollution and climate change policies in Europe

Evropská politika v oblasti znečištění vzduchu a klimatických změn zkoumající provázanost a přidanou hodnotu společného postupu. Autor: Evropská agentura pro životní prostředí. Stáhnout

Jaderná energie a klimatické změny

Autor Felix Chr. Matthes se ve své studii, kterou zpracoval v roce 2005 pro nadaci Heinrich-Böll-Stiftung, zabývá úlohou výroby energie z jádra při řešení klimatických změn. Stáhnout

Frameworks & Proposals

Rámcové plány a návrhy. Stručné zhodnocení některých důležitých rámcových plánů a návrhů týkajících se klimatu, které si všímá zejména jejich přiměřenosti a spravedlivosti. Autoři: Paul Baer &...

Zero Carbon Britain an Alternative energy strategy

Zero Carbon Britain a alternativní energetická strategie. Centrum pro alternativní technologie (CAT) ve Walesu vydalo prohlášení a spustilo internetové stránky s názvem zerocarbonbritain, v nichž...

Dopady globální změny klimatu na rozvojové země

Autoři letáku: CEE Bankwatch Network a Centrum pro energetiku a dopravu. Stáhnout