O nás

Klimatická koalice

Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových organizací a neformálních iniciativ, které se zabývají zejména ochranou klimatu a životního prostředí, zmírňováním klimatické krize a přizpůsobováním se jejím dopadům, společenskými aspekty klimatické krize, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Vznikla v roce 2007.

Poslání klimatické koalice

Spoluvytvářet a posilovat

širší klimatické hnutí, podporovat jeho vzájemnou spolupráci i posilování znalostí o problému změny klimatu a jeho řešeních

Podporovat

to, aby se snižování lidského vlivu na klima stalo jedním z hlavních principů v rozhodování státu, obcí, domácností, firem, institucí a organizací

Podporovat

spolupráci, otevřenou diskusi, sdílení informací, znalostí a zkušeností mezi členskými a přidruženými organizacemi

Prosazovat,

aby Česká republika pomáhala nejohroženějším lidem v rozvojových zemích v adaptacích na nevyhnutelné dopady klimatické krize a v opatřeních pro jejich zmírňování

Vést

veřejnou diskusi o probíhající změně klimatu, o možnostech jejího zmírňování,o jejích dopadech u nás i ve světě a o možnostech adaptace

Prosazovat

komplexní udržitelná, sociálně a environmentálně příznivá a spravedlivá řešení

Zvyšovat

v České republice povědomí o klimatické krizi jako o naléhavém problému, který vyžaduje bezodkladná řešení

Prosazovat,

aby Česká republika do roku 2030 ukončila výrobu elektřiny z uhlí a nejpozději do roku 2050 se stala uhlíkově neutrální

CO NABÍZÍME

Kromě standardních činností nabízíme rovněž následující doplňkové služby na objednávku:

Přednášky a semináře týkající se ochrany klimatu.

Účast v diskusích.

Moderování akcí.

Psaní honorovaných článků.


Nabízíme příspěvky a vystoupení na témata: 

  • Zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC).
  • Každoroční klimatické konference OSN.
  • Co můžeme dělat pro klima, každý sám i společně.
  • Další témata související s ochranou klimatu podle domluvy.

Konkrétní podmínky spolupráce závisí na individuální domluvě. Pro bližší informace kontaktujte koordinátorky Klimatické koalice - viz níže.

PŘIDRUŽENÉ NEFORMÁLNÍ SKUPINY

Naše stanoviska

Náš tým & kontakt

Máte dotaz? Napište nám!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

O fungování Klimatické koalice

Barbora Kachtík Valešová
Barbora Kachtík ValešováKoordinátorka Klimatické koalicebarbora.valesova@klimatickakoalice.cz
+420 736 279 250
Tereza Fenclová Mašková
Tereza Fenclová MaškováKomunikační koordinátorka tereza.maskova@klimatickakoalice.cz
Kateřina Davidová
Kateřina DavidováProjektová manažerkakaterina.davidova@cde-org.cz

Rada Klimatické koalice

Aktuální složení Rady:

  • Kateřina Davidová (Centrum pro dopravu a energetiku)

  • Jiří Koželouh (Hnutí DUHA)

  • Petr Kucka (Ekologický institut Veronica)

  • Miriam Macurová (Greenpeace ČR)

  • Sára Křivánková (Mnoho světů v Jilemnici)