Zvládneme další krizi?

Ano, pokud se všichni spojíme!

Zvládneme další krizi?

Ano, pokud se všichni spojíme!

Klimatická koalice

Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou klimatu a životního prostředí, zmírňováním klimatické krize a přizpůsobováním se jejím dopadům, společenským aspektům klimatické krize, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Vznikla v roce 2007.

ČEMU SE VĚNUJEME

1.

Náš web jako rozcestník a náš tým jako kontaktní místo pro lepší orientaci v problematice klimatické krize a ochrany klimatu v České republice.

2.

Propojujeme nestátní neziskové organizace s širším klimatickým hnutím a občanskými iniciativami a platformami v oblasti ochrany klimatu.

3.

Udržujeme kontakt a spolupracujeme s vědci a vědkyněmi, odborníky a odbornicemi v oblasti změny klimatu a příbuzných oborů.

4.

Spolu/organizujeme akce, události, projekty a kampaně související s ochranu klimatu.

5.
Vydáváme odborná stanoviska k aktuálním tématům týkajícím se klimatické krize a ochrany klimatu.
6.
Spolupracujeme při prosazování a kontrole klimatické politiky na místní, národní, evropské i mezinárodní úrovni.
CO2

Co je změna klimatu?

Změna klimatu představuje proměnu dlouhodobého charakteristického režimu počasí na Zemi. Během geologické historie Země se světové klima změnilo mnohokrát, přičemž ve většině případů šlo o proměny trvající tisíce až miliony let. Za změnou klimatu stály měnící se kosmické poměry, proměnlivá sluneční aktivita, geologické procesy, dopady meteoritů apod. Pro poslední dva miliony let bylo charakteristické střídání doby ledové a meziledové, kdy se průměrná globální teplota lišila jen o několik stupňů Celsia. V současné době probíhající změna klimatu se však liší jak svou rychlostí tak i svou příčinou, kterou jsou globální změny způsobené lidskou činností.

CO DĚLAT?

Jak mohu pomoci klimatu jako jednotlivec?
Přestože jsou k zabránění katastrofálnímu rozvratu klimatického systému nutné především velké systémové změny, ani ty se neobejdou bez rozsáhlých změn v chování jednotlivců. Začít sám u sebe je zároveň to nejjednodušší, co může každý z nás začít dělat tady a teď.