Zvládneme další krizi?

Ano, pokud se všichni spojíme!

Zvládneme další krizi?

Ano, pokud se všichni spojíme!

Klimatická koalice

Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou klimatu a životního prostředí, zmírňováním klimatické krize a přizpůsobováním se jejím dopadům, společenským aspektům klimatické krize, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Vznikla v roce 2007.

CO NABÍZÍME

1.
Náš web jako rozcestník a náš tým jako kontaktní místo pro lepší orientaci v problematice klimatické krize a ochrany klimatu v České republice.
2.
Propojení nestátních neziskových organizací s širším klimatickým hnutím a občanskými iniciativami a platformami v oblasti ochrany klimatu.
3.
Kontakt s vědci a vědkyněmi, odborníky a odbornicemi, v oblasti změny klimatu a příbuzných oborů.
4.
Spolu/organizaci akcí, událostí, projektů a kampaní souvisejících s ochranu klimatu.
5.
Přednášky a semináře týkající se ochrany klimatu pro široké spektrum zájemců.
6.
Poradenství v nejrůznějších oblastech týkajících se klimatické krize a ochrany klimatu (komunikace, příprava textů, klimatická politika, události, kampaně).
7.
Odborná stanoviska k aktuálním tématům týkajícím se klimatické krize a ochrany klimatu.
8.
Spolupráci při prosazování a kontrole klimatické politiky na národní, evropské a mezinárodní úrovni.
9.
Spolupráci při vytváření klimatických politik na regionální a lokální úrovni.
CO2

Co je změna klimatu?

Změna klimatu představuje proměnu dlouhodobého charakteristického režimu počasí na Zemi. Během geologické historie Země se světové klima změnilo mnohokrát, přičemž ve většině případů šlo o proměny trvající tisíce až miliony let. Za změnou klimatu stály měnící se kosmické poměry, proměnlivá sluneční aktivita, geologické procesy, dopady meteoritů apod. Pro poslední dva miliony let bylo charakteristické střídání doby ledové a meziledové, kdy se průměrná globální teplota lišila jen o několik stupňů Celsia. V současné době probíhající změna klimatu se však liší jak svou rychlostí tak i svou příčinou, kterou jsou globální změny způsobené lidskou činností.

CO DĚLAT?

Jak mohu pomoci klimatu jako jednotlivec?
Přestože jsou k zabránění katastrofálnímu rozvratu klimatického systému nutné především velké systémové změny, ani ty se neobejdou bez rozsáhlých změn v chování jednotlivců. Začít sám u sebe je zároveň to nejjednodušší, co může každý z nás začít dělat tady a teď.