Máme v Česku dost informací o klimatické krizi?

Máme v Česku dost informací o klimatické krizi?

Změna klimatu ve světle pandemie COVID-19

Srdečně zveme zástupce médií, odborné i laické veřejnosti na on-line tiskový briefing spojený s křtem nejnovějších českých osvětových programů o klimatické krizi.

ve čtvrtek 30. dubna 2020 od 9:30 do 11:00 hod.

Registrace do 29. dubna (do 18 hod.) na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PROGRAM
09:30 Úvod: Michal Broža (Informační centrum OSN)
09:40 Představení publikací a výukových materiálů:
· Moldan, B., Pixová, M. (2020) Klimatická krize! Mýty a fakta o stavu planety. Klimatická koalice.
· Hollan, J., Gaillyová, Y. (2019) Ochrana klimatu. ZO ČSOP Veronica. Výukový materiál zabývající se otázkami klimatické změny a ochranou klimatu.
· Ambrozyová, V., Endrštová, V. a kolektiv autorů (2019) Klimatická změna – online kurz pro pedagogy. Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni.
· Pecka, V. (2019) Pohled do propasti, A2larm.cz, a Michalík, T., Pecka, V. (2019) Za novou planetární politiku, A2larm.cz.
10:30 Dotazy novinářů


Nastupující rekordní sucho nám ukazuje, že východiskem z koronavirové pandemie není návrat k “normálu”, který bude dalším pokračováním destrukce životního prostředí a prohlubování klimatické krize. Na nedávné schůzce států G20 apeloval šéf OSN António Guterres: obnova po této krizi nás musí dovést k nové, udržitelné ekonomice. Rizika spojená s měnícím se klimatem nezmizí a současná krize může být poučením pro připravenost na krize budoucí, včetně té klimatické nebo krize spojené s úbytkem biodiverzity.

Při vědomí všech negativních dopadů pandemie na zdraví a životy lidí chceme upozornit na to, že klimatická krize zůstává i nadále urgentním problémem, jehož řešení nejen nelze odkládat na dobu po odeznění pandemie, ale naopak může být využito k obnovení ekonomiky a dalšího fungování společnosti. Právě nyní musíme přijímat opatření, díky nimž zvládneme obě krize najednou.
Máme však v Česku dostatek informací o skutečném stavu naší planety a existenciální potřebě přejít na udržitelný způsob života?
Klimatická koalice ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze (UNIC), Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, Ekologickým institutem Veronica, Člověkem v tísni a A2larm si Vás dovolují pozvat na online křest toho nejnovějšího, co v uplynulých měsících vzniklo za účelem zlepšení informovanosti české veřejnosti o probíhající klimatické krizi, možnostech ochrany klimatu a informační a metodické podpory pedagogů pro klimatické vzdělávání.

Odkazy na publikace:
Klimatická krize! Mýty a fakta o stavu planety: Ochrana klimatu:
https://bit.ly/34Cfb9D
Ochrana klimatu
https://bit.ly/2yLaRco
Klimatická změna - online kurz pro pedagogy
https://bit.ly/3enNMwq
Vojtěch Pecka: Pohled do propasti (publikováno 19. června 2019 v A2larm)
https://bit.ly/2XGUJTt
Tadeáš Michalík a Vojtěch Pecka: Za novou planetární politiku (publikováno 30. září 2019 v A2larm)
https://a2larm.cz/2019/09/za-novou-planetarni-politiku/

Kontakty
Michaela Pixová, Klimatická koalice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 777145003

Další akce

Kalendář akcí na vašem webu

Pomocí našeho widgetu si můžete vložit kalendář akcí na váš web. Více informací zde.