Pojeď s námi do Vídně! - Zastavme dálnici skrz národní park

Vídeň 26. 11. 2021 v 8:00 - 27. 11. 2021 v 16:00
Pojeď s námi do Vídně! - Zastavme dálnici skrz národní park

Akci pořádá: Limity jsme my

ENGLISH BELOW

🚗🚗🚗 Téměř dva měsíce brání místní obyvatelé, studentky, ochránci přírody a lokální politici a političky přípravným pracím pro výstavbu dálnice S1. Ta má vést skrz předměstí Vídně a národní park Donau-Auen (část zvanou Lobau). I přes zhoršující se počasí udržují několik okupačních táborů přímo na staveništích. 🏗⛺️

⚠ 26. - 27.11. proběhne na místě podpůrná masová akce občanské neposlušnosti. A na ní rozhodne nebudeme chybět! Protože právě také nezodpovědné dálniční monsterprojekty eskalují klimatickou krizi a dál poškozují už tak trpící krajinu fragmentací a zábory půdy.

Přitom existují mnohem udržitelnější a efektivnější způsoby dopravy (🚴🚆🚎) na které je nutné se zaměřit, pokud chceme udržet ohřívání planety pod snesitelnou mezí.

👉POJEĎ S NÁMI!

Pomozme zachránit národní park a prosadit udržitelný přístup k mobilitě!

Bližší informace o možnostech dopravy a podrobnostech ohledně akce se brzy objeví tady na události.

-------------------------------------------------------------------------------
🚗🚗🚗 For almost two months, locals, students, conservationists and local politicians are preventing the construction of the S1 motorway through the suburbs of Vienna and the Donau-Auen National Park (part called Lobau). Despite the deteriorating weather, they maintain several occupation camps directly on the construction sites. 🏗⛺️

⚠ 26. - 27.11. a massive supportive action of civil disobedience will take place on the spot. And we will definitely join! Because it is also the new highway monster projects that are escalating the climate crisis and further damaging the already suffering landscape by fragmentation and soil occupation.

At the same time, there are much more sustainable and efficient modes of transport (🚴🚆🚎) that must be prioretized if we are to keep the warming of the planet below tolerable limits.

👉COME WITH US!

Let's help save the national park and promote a sustainable approach to mobility!

More information on transport options and details about the event will soon appear here in this description.

26. 11. 2021 v 8:00 - 27. 11. 2021 v 16:00

Další akce

Kalendář akcí na vašem webu

Pomocí našeho widgetu si můžete vložit kalendář akcí na váš web. Více informací zde.