Spolek Klimatická žaloba ČR dnes (21. dubna 2021) podal správní žalobu na vládu České republiky a její ministerstva. Společnou žalobu podalo šest žalobců. Prvním z nich je spolek jako právnická osoba zastupující v současnosti 221 členů, přidala se také obec Svatý Jan pod Skalou a další čtyři konkrétní občané, kteří nepříznivé důsledky změny klimatu pociťují ve svém osobním a pracovním životě. Vláda České republiky, dle svědectví jednotlivců i stanovisek expertů z Česka a zahraničí, bohužel selhává v přijetí kroků, které by odpovídaly závažnosti dopadů klimatické změny na život, zdraví, práva a majetek žalobců. Porušuje tím své právní povinnosti plynoucí jak z právního řádu České republiky, tak z jejích mezinárodních závazků. Jestli žalobci uspějí, posoudí Městský soud v Praze. Ten může státu nařídit, aby začal příčiny a dopady klimatické krize skutečně aktivně řešit.

Celý text v příloze.