7 principů pro skutečně spravedlivou transformaci: rámec pro tvorbu politik a analýza dosavadního procesu transformace v České republice

Klimatická a ekologická krize je tady a její dopady můžeme pozorovat již dnes i v České republice. Narůstající teploty a jejich důsledky - jako stále častější extrémní počasí a z něj plynoucí narůstající ekonomická a společenská nestabilita - ohrožují bezpečí a kvalitu života nás všech i budoucích generací. S jejím řešením si nemůžeme dovolit otálet. Zásadní je, aby se velké změny, které nás čekají - jako útlum těžby a spalování uhlí a dalších fosilních paliv - udály s ohledem nejen k planetě, ale i k lidem.
Proto česká společnost potřebuje spravedlivou transformaci: tedy takovou proměnu ekonomiky směrem k udržitelnosti, která bude brát do úvahy hlas a potřeby všech a bude uskutečněna v zájmu kvality života běžných lidí, nikoli na jejich úkor. Tuto proměnu bychom přitom neměli chápat úzce pouze jako otázku rozdělení jednoho evropského fondu, nýbrž jako součást širšího problému vytváření ekonomiky schopné naplňovat lidské potřeby v mezích naší planety.
Jak toho dosáhnout? Čtěte...