Systém obchodování s emisními povolenkami EU ETS je jedním z hlavních stavebních kamenů evropské klimatické politiky.

V teoretické rovině má systém oproti jiným klimatickým politikám hned dvě výhody: kromě toho, že zpoplatnění uhlíku motivuje znečišťovatele dekarbonizovat své provozy, vytváří také výnosy, které členské státy následně mohou reinvestovat zpět do ekonomiky a podpořit tak její nízkouhlíkovou transformaci. V realitě ovšem doposud nebyl plně využíván potenciál ani jedné z těchto funkcí. Motivační faktor EU ETS je dlouhodobě podkopáván přidělováním bezplatných povolenek pro průmyslové podniky. Využívání výnosů z povolenek prodaných v aukcích je nesystematické, netransparentní a často dokonce v přímém rozporu s cílem snižovat emise skleníkových plynů.

Text obsahuje i 12 praktických doporučení. Například využívat 100 % všech výnosů z aukcí povolenek na financování opatření přispívajících k ochraně klimatu a snižování emisí skleníkových plynů. Přečtěte si nový policy brief od Centra pro dopravu a energetiku a zjistěte víc.