Publikace o přizpůsobení se globálním změnám podnebí poukazuje především na to, že rostoucí znečištění skleníkovými plyny – a následné globální změny podnebí – tvrdě dopadne zejména na  chudé komunity v rozvojových zemích. Živobytí drobných zemědělců v horkém klimatu Afriky nebo Asie by uškodil hlavně úbytek srážek a častější sucha i povodně.
Stáhnout