Informační leták o klimatické kalkulačce - nástroji pro výpočet vaší uhlíkové stopy v domácnosti. Projekt vznikl v rámci české Klimatické koalice. Vlastní algoritmus kalkulačky vytvořila organizace TIMUR - Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj. Grafický návrh a naprogramování zajistila společnost EasySoftware. Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení MŽP a také OaK Foundation, jejíž grant administruje Nadace Partnerství. Edvard Sequens, Vydala Calla, prosinec 2009.

Stáhnout