fbpx

Klimatické zákony v Evropě: briefing CAN Europe

Tento report od CAN Europe nabízí přehled situace v oblasti klimatické legislativy v Evropě, konkrétně v těchto zemích: Belgie, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Severní Makedonie, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Turecko a Spojené království. Některé z těchto zemí už klimatické zákony mají, v jiných se připravují a v ještě jiných volá po vzniku zákonů tlak zdola, ze strany občanské společnosti.

Cíle tohoto briefingu jsou trojí:

  1. Poskytnout základní orientaci v oblasti klimatického práva ve výše zmíněných zemích každému, kdo působí či by se rád zorientoval v oblasti současného stavu vnitrostátní klimatické legislativy v Evropě.
  2. Poukázat na potřebu větší národní odpovědnosti za dosažení společného evropského cíle klimatické neutrality a nabídnout zdroj informací, který by mohl posloužit partnerům v jednotlivých zemích k prosazování vnitrostátních řešení a klimatických cílů. 
  3. Ukázat škálu úspěšných příkladů a konkrétních mechanismů veřejné správy, které se již osvědčily na vnitrostátní úrovni a mohly by být užitečné při vzniku či zlepšení evropské architektury ochrany klimatu. 

Briefing je v angličtině.

Klimatické zákony v Evropě: briefing CAN Europe

Přílohy

2022_04_Climate-laws-briefing-ENG.pdf  

Vytisknout