Česká republika se musí, stejně jako další členské státy Evropské unie, čím dál více zabývat socioekonomickými dopady ruské agrese na Ukrajině a také svou závislostí na fosilních palivech. Na pozadí probíhající energetické krize proto vystupuje do popředí palčivé téma energetické chudoby, které tradičně spíše bezpečnostnímu a technicistnímu tématu energetiky dodává dříve nepříliš zdůrazňovaný lidský rozměr.