Publikace Klimavize: šest oblastí, kterým se musíme věnovat při řešení klimatické krize shrnuje výsledky kvalitativního výzkumu, jenž měl za cíl hledat aktuální velké příležitosti klimatického hnutí v České republice. Výzkum vycházel z konceptu systémového myšlení a identifikoval šest významných oblastí, v rámci kterých může klimatické hnutí hledat své nové strategické cíle a účinně přispívat k řešení klimatické krize. Publikace je teoretickým i praktickým podkladem pro strategické myšlení aktérů širokého klimatického hnutí. 

Kolektiv autorů
Redakce: Kolektiv Klimavize
Rok vydání: 2021