Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší / Braniš, Martin - Hůnová, Iva (eds.)

Publikace, na níž se podílel tým předních českých odborníků na životní prostředí, se věnuje problematice atmosféry, klimatu a kvality ovzduší v širokých souvislostech, jež přesahují pouhý přírodovědný pohled. K chemickým, fyzikálním charakteristikám ovzduší a k jejich dynamice promlouvají v dobách proměn globálního klimatu a emisí toxických látek do ovzduší měst a průmyslových aglomerací nejen přírodovědci, ale i ekonomové, politici a laická veřejnost.

Nakladatel: Karolinum, prosinec 2009; 352 stran, brožovaná vazba.

Atmosféra a klima. Aktuální otázky znečištění ovzduší / Braniš, Martin - Hůnová, Iva (eds.)


Vytisknout