Tuto knihu napsalo několik různých autorů s  různými pohledy na vzdělávání pro SET. Klade si za cíl být zdrojem inspirace pro vzdělávací práci. V některých částech se podíváme na dílčí aspekty vzdělávací praxe. Jinde se zabýváme širším záběrem a  představujeme vám koncept. Když měníme perspektivy, podněcujeme čtenáře, aby se zapojili do podobného postupu. Příručka je rozdělena do tří kapitol, které se zaměřují na různé části vzdělávací praxe. První dvě kapitoly budou více teoretické a třetí více praktická. V úvodu chceme čtenářům ukázat význam a souvislosti kulturních perspektiv pro vzdělávání v kontextu SET. Poté se ohlédneme a podíváme se na kontext z jiného úhlu, představíme koncepty a vzneseme filozofické otázky, které mohou čtenářům pomoci zamyslet se nad vzděláváním a jeho různými cíli. Část věnovaná vzdělávací praxi se zabývá pohledy odborníků, kteří již v této oblasti pracují a kteří se chtějí podělit o své znalosti, poskytnout tipy a  vést čtenáře otázkami k  zamyšlení směrem ke kulturně citlivému vzdělávání pro SET.