Přečtěte si český překlad výborného textu o tom, jak mluvit o extrémních projevech počasí. Text sepsali Ben Clarke (University of Oxford) a Friederike Otto (Imperial College London), vydala jej organizace World Weather Attribution a český překlad zajistila Fakta o klimatu.

"Dlouhodobé trendy je těžké vnímat. Možná proto mají lidé tendenci dělat myšlenkové zkratky a říkat třeba „dneska je zima, tak jaképak globální oteplování“. Jednotlivé události samy o sobě nemohou dlouhodobý trend dokázat ani vyvrátit – ve spojitosti s nimi proto dost dobře nejde o klimatické změně mluvit, například v předpovědi počasí. Navíc většinu lidí zajímá hlavně to, jak bude zítra a pozítří, nikoli dlouhodobý trend. I přesto, jak si přečtete v tomto Kompasu dále, představují extrémy počasí příležitost začít mluvit o klimatické změně, jejích příčinách, dopadech a dlouhodobých důsledcích. Autoři Kompasu hodnotí extrémy především na globální úrovni. My v ČR jsme omezeni perspektivou, s jakou počasí i klima sledujeme. Dobrým příkladem jsou samotné extrémy, třeba povodně. V posledních dvou dekádách jsme zažili několik velkých povodní přímo v ČR (například v letech 1997 a 2002), zároveň je však potřeba si uvědomit, kolik dalších podobných extrémů se za tu dobu stalo jen pár desítek kilometrů za našimi hranicemi. Povodně na Dunaji v roce 2013 naše území prakticky nezasáhly, ale stačilo jen málo a mohly místo povodí Dunaje zasáhnout povodí Labe. Při hodnocení počasí proto nesmíme zapomínat, že je značně zúžené a týká se jen velmi malé části Evropy"

(Taťána Míková, předmluva českého překladu publikace)