Informačně-osvětový dokument „Česko chrání klima“ se dočkal zveřejnění při příležitosti 50. výročí Dne Země. Film představuje pestrou škálu klimatických opatření realizovaných městy, podniky, neziskovými organizacemi, ale i jednotlivci a skupinami dobrovolníků. Film vytvořil tým CI2 – ve spolupráci s 16:9 Productions  – a to v rámci projektu „Klima se mění: od informací k akci“ podpořeného Státním fondem životního prostředí na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

„V dokumentu jsme se pokusili zachytit co nejvíce příkladů klimatických opatření s velkým důrazem na to, aby pocházela z různých částí Česka a jejich iniciátorem byly různé subjekty. Také jsme se snažili o rovnováhu v zastoupení mezi ukázanými adaptacemi a mitigacemi, protože obě dvě tyto skupiny řešení jsou potřeba a v ideálním případě se vzájemně doplňují,“ popsal záměry tvůrců režisér filmu a vedoucí projektu Daniel Tichý.

Představené příklady spadají tematicky mj. do oblasti energetických úspor, čisté mobility, využívání obnovitelných zdrojů či budování modro-zelené infrastruktury. „Výraznou pozornost a prostor jsme také dali opatřením, která pomáhají obnově tuzemské krajiny v tom ohledu, aby byla funkční, prostupná, pestrá a odolnější vůči dopadům klimatické změny,“ dodal Tichý.

Jedna ze samostatných obsahových částí dokumentu se věnuje i občanským iniciativám a aktivním jednotlivcům, kteří se zabývají ochranou klimatu a věnuji této problematice spoustu úsilí a mnoho svého (leckdy volného) času. „Jsou to inspirativní lidé, s velkým přehledem a přesahem mimo svůj obor. Každé takové setkání mě vnitřně obohacuje, rád se s aktivními lidmi, kteří chtějí pomáhat společnosti, setkávám, protože mi to otevírá oči a nabíjí mě to do další práce,“ podělil se o vlastní dojmy z natáčení kameraman filmu Jan Kalenský.

Film je volně přístupný prostřednictvím platformy Youtube a v CI2 rovněž plánují zahrnout jeho promítání do nejbližších osvětových aktivit s veřejností a na školách – tj. do besed předběžně naplánovaných na podzim letošního roku.