V úterý 26. března 2024 od 9:15 pořádá Klimatická koalice snídani pro novináře a novinářky s názvem Jak změna klimatu ovlivňuje naše zdraví? Akce se uskuteční v Kině Atlas (Ke Štvanici 371/4, Praha 8).

Co víme o zdraví v kontextu změny klimatu? Co vyplývá z vědeckých studií i lékařských praxí? Kteří lidé jsou zranitelní a jak můžeme zvýšit jejich odolnost? A jak mohou opatření na ochranu klimatu chránit také naše zdraví? Světová zdravotnická organizace (WHO) i iniciativy Evropské unie zdůrazňují nutnost zvýšení odolnosti zdravotnických systémů vůči klimatickým změnám. Přesto je vzdělávání zdravotníků v této oblasti často nedostatečné, zejména v České republice, kde na rozdíl od jiných zemí vzdělávání o zdravotních souvislostech klimatické a ekologické krize není nijak zakotvené.

Na snídani s médii budou představeny studie odborníků, kteří se zabývají konkrétními dopady změn klimatu na lidské zdraví. Závěrem také představíme nový projekt, který se věnuje klimatickému vzdělávání zdravotníků.

Na akci vystoupí:

- Aleš Urban, Ústav fyziky atmosféry Akademie věd České republiky a Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze: Vyhodnocení zdravotních rizik v důsledku extrémního horka ve vybraných skupinách populace Česka aneb možný vliv genderové nerovnosti

- Tomáš Janoš, Centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity: Jak se vyvíjí dopady změn klimatu na zdraví Čechů a Češek v čase a prostoru? A co nás čeká do budoucna?

- Iva Holmerová, Gerontologické centrum Praha 8 a Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy: Zdravé stárnutí a prostředí, ve kterém žijeme

- Klára Matoušková, lékařka a vědkyně: Vliv antropogenního chemického znečištění na ženské i mužské reprodukční zdraví; Projekt klimatického vzdělávání ve zdravotnictví

 

Po odborných prezentacích bude následovat diskuse s médii. Akce potrvá zhruba hodinu.

Registrace probíhá zde.