fbpx

Zisky nebo lidská práva: národní zpráva Social Watch 2022

Národní zpráva české koalice Social Watch 2022 je průběžnou zprávou o vývoji v oblasti sociálního rozvoje a odstraňování nerovností. 

Autoři letošní zprávy jsou: Ilona Švihlíková, Tomáš Tožička, Dagmar Žitníková, Václav Drozd, Radek Kubala, Milan Smrž a Josef Patočka. (Editace: Jiří Silný.)

Poslední ze tří část aktuální zprávy pojednává o problémech spojených s nezbytným přechodem na ekologicky a sociálně udržitelnější způsob hospodaření. Novinář a ekologický aktivista z platformy Re-set, Radek Kubala, kriticky posuzuje postup realizace Zelené dohody. Zatímco u  Evropské komise vidí správný směr ale zároveň řadu nedostatků, zejména s ohledem na sociální dopady plánovaných změn, v České republice podle něj seriózní debata ještě ani nezačala. Další ekologický aktivista a expert Milan Smrž z Eurosolaru v souvislosti s rostoucími cenami energií a  hrozící energetickou chudobou kritizuje nedostatečnou podporu obnovitelných zdrojů energie ze strany vlády a ukazuje na potenciál těchto zdrojů. Kriticky se staví také k plánům dalšího rozvoje jaderné energetiky. Závěr zprávy tvoří informace o iniciativě Nová dohoda z pera jednoho z jejích hybatelů, Josefa Patočky. Tato platforma, kterou jsme jako koalice Social Watch také podpořili, vypracovala program sociálně-ekologické transformace pro Českou republiku, který je dobrým východiskem pro další společné usilování o společnost, která bude zdroje přírody využívat šetrně a spravedlivě.

 

 

Zisky nebo lidská práva: národní zpráva Social Watch 2022

Přílohy

sw_zprava_cr_2022.pdf  

Vytisknout