Klimatická změna, stejně tak jako mitigační a adaptační politiky, nedopadají na všechny stejně. Nejen v zemích globálního Jihu se ty nejchudší a nejzranitelnější skupiny obyvatel potýkají s nejhoršími následky změny klimatu a zároveň mohou často méně benefitovat z klimatických politik.

Ženy jsou v tomto kontextu jednou z nejohroženějších skupin, ať už proto, že jim v důsledku extrémních meteorologických jevů či vyšších teplot častěji hrozí střet s násilím, nebo že se jich častěji dotýká energetický chudoba.

Factsheet přináší jak konkrétní příklady dopadů klimatických změn na ženy, tak příklady politik, které propojují udržitelnost s genderovou rovností.