fbpx
České klima 2021

České klima 2021

V souvislosti s ničivým tornádem, záplavami a dalšími extrémy uplynulého roku často slýcháváme, že český národ dokáže držet při sobě. Jednota je v dnešní době patrná i v názoru na změnu klimatu. Osm...

Ertug Ercin: Sustainable Water Management

Prezentace k přednášce konané 10. října 2017 v Praze. Ertug Ercin, Water Footprint Network Sustainable Water Management: Water Footprint Assessment Udržitelné hospodaření s vodou:...

H.J. Schellnhuber: The Climate Change Problem and its Transformative Solutions

Powerpointová prezentace přednášky H.J. Schellnhbera na jeho přednášce v Praze z 29. září 2015. Pouze pro účastníky přednášky. Prezentaci jako celek ani její jednotlivé slidy není možné šířit...

Lies Craeynest: Climate change, an issue of justice

Prezentace Lies Craeynest (Oxfam EU) o postoji rozvojové organizace k problematice klimatických změn. Stáhnout

Juraj Mesík: Klimatické změny a rozvojová pomoc

Prezentace Juraje Mesíka (UP Olomouc a UK Bratislava) ke klimatickým změnám, jejich příčinám a dopadům a důsledkům pro rozvojové země. Stáhnout

Změna klimatu a lidské zdraví

Prezentace byla podkladem pro přednášku, jež proběhla v Brně 4. května 2010 v rámci regionálního semináře "Globální změna klimatu - fikce a fakta". Obsahuje výčet možných zdravotních rizik a...

Politika ochrany klimatu ČR

Prezentace Martina Bursíka k představení koncepce ministretsva životního prostředí na snížení českých emisí skleníkových plynů ze 7. května 2009. Stáhnout

Politika ochrany klimatu v České republice

Prezentace z cyklu regionálních seminářů Cally a Ekologického institutu Veronica. Autor Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku. Stáhnout

Kjótská dohoda na konci, co dál?

Prezentace z cyklu regionálních seminářů Cally a Ekologického institutu Veronica. Autor Mgr. Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku. Stáhnout

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět

Prezentace z cyklu regionálních seminářů Cally a Ekologického institutu Veronica. Autor Mgr. Jan Doležal, Glopolis. Stáhnout

Promění se naše příroda? Změna klimatu a motýli

Prezentace z cyklu regionálních seminářů Cally a Ekologického institutu Veronica. Autor Mgr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D., Entomologický ústav, Biologické centrum Akademie věd ČR. Stáhnout

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

Prezentace z cyklu regionálních seminářů Cally a Ekologického institutu Veronica. Autor RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc., ředitel pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Stáhnout

Změna klimatu - příčiny, dopady, zpětné vazby, projekce

Prezentace z cyklu regionálních seminářů Cally a Ekologického institutu Veronica. Autor RNDr. Jan Hollan, Ph.D., Ekologický institut Veronica. Stáhnout

Politika ochrany klimatu v České republice

Mgr. Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku; předneseno na konferenci Globální změna klimatu – fikce a fakta. Stáhnout

Globální oteplení po 20 letech: Body zvratu nadosah

Překlad prezentace Jima Hansena, které promítal při červnovém slyšení v kongresovém výboru. Stáhnout