Chytře nastavené klimatické politiky mohou pomoci měnit normy a chování a nereplikovat schémata prohlubující genderové nerovnosti. Zatímco některá opatření mohou být vůči problematice genderové nerovnosti "slepá" či například "citlivá", jiná mohou být "transformativní" a řešit samotné příčiny nerovností.

Je proto důležité, kdo politiky a opatření tvoří. V souvislosti s genderovou rovností v oblasti moci na tom ale není Česko v porovnání s ostatními zeměmi EU příliš dobře. Objevují se i překážky pro vstup žen do perspektivního odvětví obnovitelných zdrojů energie.

Factsheet přináší přehled možných klimatických politik s ohledem na jejich dopad na genderovou (ne)rovnost. Zároveň také přibližuje bariéry, které brání tomu, aby byla energetická transformace také transformací společenskou.