Diskusní seminář na téma Hrozba sucha

Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, nejspíše místnost č. 418 1. 9. 2020 16:00 - 19:00
Diskusní seminář na téma Hrozba sucha
Společnost pro trvale udržitelný život zve na diskusní seminář na téma
Hrozba sucha aneb jsou dosavadní a plánovaná opatření dostatečná?
v úterý 1. září 2020 od 16:00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, nejspíše místnost č. 418
Pozvánka ke stažení
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve svém zjištění z minulého roku varoval, že v Česku chybí zásadní opatření pro boj se suchem, stejně jako potřebná právní úprava. S našimi pane-listy prodiskutujeme, jak se od té doby situace změnila a co vidí jako ta nejdůležitější opatření k zamezení či alespoň zmírnění epizod sucha, která postihují Českou republiku. Do diskuse se budete moci zapojit i Vy.
Zvláště zváni jsou zástupci Místních akčních skupin, kteří mohou využít závěry semináře ve své místní praxi.
V panelu vystoupí
RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek ministra, Ministerstvo životního pro-středí
Ing. David Kuna, ředitel odboru environmentálních podpor Programu rozvoje venkova (PRV), Ministerstvo zemědělství
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy s.p., spolupředseda Meziresortní komise Voda–Sucho, předseda Svazu vodního hospodářství ČR, z.s.
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D., náměstek ředitele pro hydrologii, Český hydrometeorologický ústav, spolupředseda Meziresortní komise Voda-Sucho
Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva Sdružení oboru vodáren a kanalizací (SOVAK ČR)
Jiří Malík, předseda spolku Živá voda, z.s.
RNDr. Michaela Pixová, Ph.D., komunikační koordinátorka Klimatické koalice
Besedu bude moderovat Pavel Šremer, místopředseda STUŽ
Beseda bude zároveň vysílána on-line na Youtube. V rámci on-line vysílání bude možné klást na dálku i otázky či přidávat komentáře.
Vstup volný
Organizace besedy je součástí projektu Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe (TAČR Éta, 2019–2022)
1. 9. 2020 16:00 - 19:00

Další akce

Kalendář akcí na vašem webu

Pomocí našeho widgetu si můžete vložit kalendář akcí na váš web. Více informací zde.