Pěstuj naději! Přihlaste se do komiksové soutěže!

1. 10. v 12:00 až 12. 10. v 12:00
Tomáš Princ
Přihlaste se do jubilejního ročníku komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět pro žáky základních a středních škol. Téma v pořadí již 10. ročníku se orientuje na současnou situaci, kdy se ocitáme pod tlakem krize – ať už z důvodu virové pandemie nebo klimatické změny. Proto Pěstuj naději!
Hodnotí se nejen výtvarné zpracování, ale především obsahová souvislost komiksu s vyhlášeným tématem, originalita a pointa, zda komiks přináší řešení či nás nutí k zamyšlení se. Komiksy mohou být smyšlené nebo inspirované vlastní zkušeností. Mohou v nich vystupovat postavy Bohouše a Dáši, ale vítána je především vlastní invence žáků a jejich komiksoví hrdinové (lidští, zvířecí i nadpřirození).
Podívejte se na krátká výuková videa o tvorbě komiksu s komiksovými tvůrci Klárou Smolíkovou a Jiřím W. Procházkou: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0K9djjS8CIMqZsvziIWroELHkg1AhGWv
Kdo může soutěžit?
Soutěžit mohou jednotlivci i vícečlenné týmy ve třech věkových kategoriích:
• 1. stupeň ZŠ
• 2. stupeň ZŠ
• střední školy
Co musí komiks splňovat?
• Komiks musí obsahovat MAXIMÁLNĚ 10 navazujících obrázků (komiksových oken).
• Formát NESMÍ přesáhnout velikost A2 JEDNOSTRANNĚ!
Přečtěte si podrobná pravidla soutěže: https://bit.ly/3e1ovYg
a zadání pro letošní rok: https://bit.ly/3dRqvST
Uzávěrka pro zasílání komiksů a přihlášek je 12. října 2020. Rozhoduje datum doručení komiksu.
Více o komiksu ve výuce zde: https://bit.ly/3cPjnoP
1. 10. v 12:00 až 12. 10. v 12:00

Další akce

Kalendář akcí na vašem webu

Pomocí našeho widgetu si můžete vložit kalendář akcí na váš web. Více informací zde.