Série infolistů ČMKOS o klimatické krizi a zelené ekonomice zahrnuje šest tematických materiálů: 1. Klimatická krize - základní fakta, 2. Klimatická krize - dopady na život v České republice, 3. Klimatická krize - možná řešení, 4. Spravedlivá transformace - Jak řešit klimatickou krizi spravedlivě k lidem?, 5. Spravedlivá transformace - proměny práce, 6. Spravedlivá transformace - role odborů.