České diskuse o globálních změnách se od počátku účastní i ekologické organizace a někteří její aktéři občas bezděky podsouvají názory, které neziskové organizace rozhodně nesdílí. Proto názor českých ekologických organizací shrnuje tento infolist.

Stáhnout