Příručka Péče o půdu je uceleným průvodcem pro hospodaření s půdou. Umožňuje pochopení jejího stavu díky identifikaci zranitelných oblastí na pozemku a navrhuje příslušná opatření k ochraně půdy. Dále se zabývá správným používáním minerálních a přírodních hnojiv a poskytuje informace o vhodných opatřeních na zadržení vody v půdě. Příručka klade důraz na spolupráci mezi hospodářem a vlastníkem pozemku při péči o půdu a podporuje efektivní a udržitelné zemědělské postupy. Věnuje se také legislativním aspektům péče o půdu a analyzuje vztahy v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Příručka poskytuje informace o dostupných dotacích, které lze využít v rámci ochrany půdy a směřuje čtenáře k relevantním zdrojům pro získání dalších informací.