Organizace UK Health Alliance on Climate Change spojuje doktory, sestry a jiné zdravotníky, kteří se zasazují o prosazování reakcí na změnu klimatu, které chrání a podporují veřejné zdraví. Jejich vizí je minimalizace hrozeb ohrožujících celoplanetární zdraví v důsledku klimatických změn a maximalizace potenciálních výhod vůči zdraví.

Jejich zpráva je k dispozici ke stažení zde: