fbpx
Implementing the Effort Sharing Regulation at the National Level

Implementing the Effort Sharing Regulation at the National Level

Report o snižování emisí v EU, v sektorech, které spadají do oblasti tzv. sdíleného úsilí (Effort Sharing Regulation), tedy sektory mimo evropský systém obchodování s emisními povolenkami EU...
IPCC AR6 WGII: zpráva mezivládního panelu OSN o klimatu - Dopady, adaptace, zranitelnost (2022)

IPCC AR6 WGII: zpráva mezivládního panelu OSN o klimatu - Dopady, adaptace, zranitelnost (2022)

Shrnutí nová zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu na téma Dopady, adaptace a zranitelnost (2022). Jde o příspěvek Pracovní skupiny II (WGII) k Šesté hodnotící zprávě (AR6) o klimatu....
Uhlíková dividenda na Slovensku

Uhlíková dividenda na Slovensku

Uhlíková dividenda je poměrně nový koncept, který může podle mnoha ekonomů i environmentálních vědců představovat účinnou a spravedlivou cestu k dosažení nulových emisí. Celkové výnosy z prodeje...
Recommendations based on the workshop: Cultivating Just Transition in Central and Eastern Europe

Recommendations based on the workshop: Cultivating Just Transition in Central and Eastern Europe

Mezinárodní sympozium vytváří prostor pro sdílení příběhů spravedlivých změn několika centrálně východoevropských (CEE - Central Eastern European) regionů. Tyto zkušenosti mohou sloužit jako...
Climate Change 2021: The Physical Science Basis

Climate Change 2021: The Physical Science Basis

Zpráva, obsahující důkladné shrnutí současného pochopení klimatu, a to včetně jeho změn, dopadu lidského působení, úrovně uvědomění si možných klimatických situací v budoucnu a včetně informací o...
Boosting Renewable Energy in the Visegrad Region: The Role of Businesses

Boosting Renewable Energy in the Visegrad Region: The Role of Businesses

Višegradské země - Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko - projevují velký obchodní zájem k dosažení pokrytí nákladů spotřeby elektrické energie pomocí obnovitelných zdrojů. Zatímco obchodní...
The Carbon Footprint of the European Union Military Sector:  A Scoping Study

The Carbon Footprint of the European Union Military Sector: A Scoping Study

Vypořádání se s globální klimatickou krizí vyžaduje razantní změny v průběhu následující dekády a dále. Všechny sektory podstupují stále narůstající kontroly ohledně snižování jejich emisí...
Tackling Energy Poverty Through National Energy and Climate Plans: Priority or Empty Promise?

Tackling Energy Poverty Through National Energy and Climate Plans: Priority or Empty Promise?

Energetická chudoba je stále zhoršujícím se problémem v EU. Téměř 34 miliónu lidí si nemůže dovolit platit za elektřinu či teplo ve svých domácnostech. Okolo 15% evropanů žije v nedostačujících...
All-Consuming: Building a Healthier Food System for People and Planet

All-Consuming: Building a Healthier Food System for People and Planet

Organizace UK Health Alliance on Climate Change spojuje doktory, sestry a jiné zdravotníky, kteří se zasazují o prosazování reakcí na změnu klimatu, které chrání a podporují veřejné zdraví. Jejich...
Vision or division? What do National Energy and Climate Plans tell us about the EU power sector in 2030?

Vision or division? What do National Energy and Climate Plans tell us about the EU power sector in 2030?

Rapidní dekarbonizace výroby elektrické energie bude klíčovou záležitostí ke snížení globálního oteplování na 1.5°C. V tomto posudku think-tank Ember používá National Energy & Climate Plans...
EU funds for a green recovery: Recommendations to steer EU regional and recovery funding towards climate neutrality

EU funds for a green recovery: Recommendations to steer EU regional and recovery funding towards climate neutrality

Analýza s názvem „Evropské fondy pro zelené oživení“ zveřejněná Climate Action Network Europe a CEE Bankwatch Network představuje konkrétní opatření uvedené v Národních energetických a klimatických...
  Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change

Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change

Třetí část Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Její plná verze je ke stažení zde.
Climate change 2013. The Physical Science Basis

Climate change 2013. The Physical Science Basis

První část Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Její plná verze je ke stažení zde.
State of the Climate in 2012

State of the Climate in 2012

Studie Americké Meteorologické společnosti a Úřadu pro oceán a atmosféru hodnotí nejdůležitější aspekty klimatické změny v roce 2012: stoupající teplotu, zvedající se hladinu i salinitu oceánů,...
Redrawing the energy-climate map

Redrawing the energy-climate map

Mezinárodní energetická agentura navrhuje 4 konkrétní opatření pro energetický sektor, která světu pomohou udržet oteplení pod 2 stupni Celsia. Zároveň upozorňuje, že i energetike se musí...
Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience

Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience

Komunity chudých lidí, kteří žijí v chudých pobřežních městech a na nízko položených místech, jsou nejvíce ohroženi dopady klimatické změny a současně nejméně schopni se na ni adaptovat,...
How coal power plants make us sick

How coal power plants make us sick

Nová studie shrnuje vědecká fakta o dopadech znečištění z uhelných elektráren na zdraví Evropanů. Obsahuje jak vyčíslení ekonomických nákladů poškození zdraví, tak svědectví řady lékařů a...

Approaching a state shift in Earth´s biosphere

Skupina vědců z různých zemí světa varuje, že populační růst, dalekosáhlé devastace přírodních ekosystémů a klimatická změna mohou způsobit nevratné změny v zemské biosféře. Pokud se nepokusíme...

Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic

Studie Mezinárodního programu pro monitorování a hodnocení arktických oblastí. Zjistila, že pozitivní zpětná vazba již nyní zvyšuje rychlost oteplování arktických oblastí a tím i rychlost tání...

Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí o plnění závazků z Kjótského protokolu

Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), ukazuje, že velké snížení emisí v letech 2008 a 2009 dává "evropské patnáctce" (EU 15) náskok při dosahování lepších výsledků v rámci...

Úspory energie 2020 - jak ztrojnásobit dopad energetických úspor v Evropě?

Studie ukazuje, jakým způsobem může EU splnit svůj závazek v oblasti energetické efektivity - snížit energetickou spotřebu o 20% do roku 2020. Autoři vyčíslují účinnost současných opatření a...

Výroční zpráva NOAA o stavu klimatu za rok 2009

Národní úřad pro oceány a ovzduší (NOAA) vydal výroční zprávu, na níž se podílelo 300 vědců ze 48 zemí světa. Potvrzuje, že v poslední dekádě dosáhlo globální oteplování největších...
Wind Energy and Electricity Prices

Wind Energy and Electricity Prices

Analýza případových studií z Německa, Dánska a Belgie provedená poradenskou firmou Pöyry pro Evropskou asociaci větrné energetiky EWEA zaměřená na dopady větrné energie do cen elektrické energie...

G8 2009 climate scorecards

Climate performance of Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, United Kingdom and United States of America. Backg round information for China, Brazil, India, Mexico and South...

Global Greenhouse Reality

A closing window of opportunity... study made by Dr. Martin Sommerkorn, Senior Climate Change Advisor from WWF Arctic Programme. Stáhnout

EmployRES - The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in the European

Dosažení cíle EU mít 20 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020 by mělo vést k vytvoření zhruba 2,8 milionu pracovních míst v odvětví obnovitelné energie a celkové přidané hodnotě ve...

The Human Face of Climate Change

Kvůli následkům klimatických změn umírá každým rokem na celém světě 315 tisíc lidí a způsobené škody jsou odhadovány na 125 miliard dolarů. 325 milionů lidí pociťuje dopady velmi citelně. Do roku...

A Climate for Recovery

Krizové balíčky pro opatření před změnou klimatu po celém světě v jednom reportu. Stáhnout

Between Poznan and Copenhagen: The climate train in the Valley of death

Dokument německé organizace Germanwatch shrnuje nejdůležitější výsledky klimatického summintu v polské Poznani 1.-12.12.2008) a nabízí výhled na jednání pro následující summit v Dánsku...

Science - Historical Warnings of Future Food Insecurity

Nová vědecká práce z časopisu Science, jež kalkulovala růst pravděpodobnosti extrémně horkých teplotních výkyvů v důsledku globálního oteplování a jeho dopady na produkci potravin. Stáhnout

Cutting carbon, not economic growth: Germany's path

Do roku 2020 může Německo snížit 30 % emisí skleníkových plynů oproti roku 1990 bez omezení ekonomického růstu... Stáhnout

Summary for Policymakers of the Synthesis Report

.. of the IPCC 4th Assessment Report DRAFT COPY 16 NOVEMBER 2007, This Synthesis Report is based on the assessment carried out by the three Working Groups of the IPCC. It provides an integrated...

Climate Change 2007: Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability

Změna klimatu 2007: Dopady klimatických změn, adaptace a zranitelnost. Toto shrnutí představuje klíčové politicky významné závěry Pracovní skupiny II ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního panelu...

Climate Change 2007: The Physical Science Basis

Změna klimatu 2007: Vědecké aspekty. Příspěvek Pracovní skupiny III ke čtvrté hodnotící zprávě IPCC. Toto shrnutí pro politické činitele bylo oficiálně schváleno na 10. zasedání Pracovní skupiny I...

Nuclear Energy and Climate Change

Jaderná energie a změna klimatu. Autor: Felix Chr. Matthes. Mýty a realita jaderné energie – Nuclear Issues Paper No. 6. Stáhnout

Climate change and a European low-carbon energy system

Změna klimatu a evropský nízkouhlíkový energetický systém. Autor: Evropská agentura pro životní prostředí. Tato zpráva představuje posouzení možných cest pro snižování emisí skleníkových plynů...

Climate Solutions: The WWF Vision for 2050

Paper prepared for WWF’s Global Energy Task Force by Karl Mallon, Greg Bourne and Richard Mott. This WWF report seeks to answer the question: “Is it technically possible to meet the growing global...

Air pollution and climate change policies in Europe

Evropská politika v oblasti znečištění vzduchu a klimatických změn zkoumající provázanost a přidanou hodnotu společného postupu. Autor: Evropská agentura pro životní prostředí. Stáhnout

Frameworks & Proposals

Rámcové plány a návrhy. Stručné zhodnocení některých důležitých rámcových plánů a návrhů týkajících se klimatu, které si všímá zejména jejich přiměřenosti a spravedlivosti. Autoři: Paul Baer &...

Zero Carbon Britain an Alternative energy strategy

Zero Carbon Britain a alternativní energetická strategie. Centrum pro alternativní technologie (CAT) ve Walesu vydalo prohlášení a spustilo internetové stránky s názvem zerocarbonbritain, v nichž...