Approaching a state shift in Earth´s biosphere

Skupina vědců z různých zemí světa varuje, že populační růst, dalekosáhlé devastace přírodních ekosystémů a klimatická změna mohou způsobit nevratné změny v zemské biosféře. Pokud se nepokusíme jim zabránit a současně se na ně nepřipravíme, mohou být následky pro svět destruktivní.
Stáhnout


Vytisknout