fbpx

Climate Change 2007: Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability

Změna klimatu 2007: Dopady klimatických změn, adaptace a zranitelnost. Toto shrnutí představuje klíčové politicky významné závěry Pracovní skupiny II ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC). Ve svých zprávách Pracovní skupina II posuzuje vědecké, technické, environmentální, ekonomické a sociální aspekty zranitelnosti (citlivosti a adaptability) vůči změně klimatu a také negativní i pozitivní důsledky pro ekosystémy, socio-ekonomická odvětví a lidské zdraví s důrazem na místní odvětvovou a meziodvětvovou problematiku.
Stáhnout


Vytisknout