První část Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Její plná verze je ke stažení zde.