Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change

Třetí část Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Její plná verze je ke stažení zde.

  Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change


Vytisknout